Uitzending

Deze zondag is er geen uitzending via kerkdienstgemist.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in de keuken van de familie Maarsingh.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 29 mei

 

10.00 uur in de schuur van de fam. Maarsingh, Hoofdweg Zuid 35

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

 

 

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

m.m.v.                       Praiseband The Messengers

 

 

Orde van dienst,

Lied voor de dienst: My lighthouse 

Welkom door de ouderling, aansteken van de Paaskaars

Bemoediging en groet

Lied: Onder boven voor en achter

Lied: Aan Uw voeten Heer (opw 462)

Gebed

Schriftlezing: Joh. 21: 1-14

Lied: Kom tot de Vader (opw 599) 

Lied: Shackles (praise you) (Mary Mary) 

Schriftlezing: Johannes 21:15-19

Overdenking

Lied: Hou vol hou vast (Blof)

Dankgebed

Lied: Leave it there (Joey and Rory) 

Lied: Zo zegent Hij jou  (opw 746) 

Zegen

Lied na de dienst: Veilig bij U (Wake me up)

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor het missionaire werk van de PKN

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

 

 

Collecte Protestantse Kerk Missionair werk

Oog voor kinderen in pioniersplekken Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.


 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar de heer en mw. H. de Groot- Rowaan, Parklaan 6.

Afgelopen week is er een presentje gebracht bij Quinn Slagter, Nesweg 17 die na een blindedarmoperatie weer thuis is.

 

 

De Paaskaars 2021

De “oude” Paaskaars is dit jaar naar onze koster mevr. W. Veldman-Klinkhamer, Lage Trijnweg 30 gebracht.

 

 

Komende diensten

Hemelvaartsdag   donderdag 26 mei   9.30 uur Johanneskerk Losdorp   ds. J.C. Schimmel

Zondag 29 juni                                           9.30 uur   Andreaskerk                    ds. J.W. Bassie

1e Pinksterdag       5 juni                           9.30 uur   Vredekerk Loppersum

2de Pinksterdag       6 juni                         9.30 uur     Johanneskerk Losdorp ds. G.J. Weess


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

1 mei

32

18

8 mei

42

38

15 mei

30

2