Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Een kwartier voor aanvang van de dienst is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 29 mei

 

9.30 in de Andreaskerk

 

Voorganger:             ds. A. Linde

Organist:                   dhr. J.W. Rijzinga

m.m.v.                         Ina Ernsten, zang

 

Orde van dienst,

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 119: 1 en 28

Stilte

Onze Hulp en Groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 119: 47

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Lied 413: 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord

Verhaal voor de kinderen

Luisteren naar: Alles is anders - Opwekking kids 15

Schriftlezing: Hand. 17: 16 – 18

Zingen: Psalm 111: 6

Schriftlezing: 1 Kor. 1: 18 – 1 Kor. 2: 5

Zingen: Lied 882

Verkondiging

Zingen: Luisteren naar Lied 1001

Gebed – Stil Gebed – Luisteren naar Oekraïens Onze Vader:

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 578: 1, 2 en 6

Zegen

Zingen: Amen, amen, amen.

 

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor de diaconie (KIA Binnenlands diaconaat) en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag gaan de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet naar mw. I. de Vries-Dam, Hoofdweg Z. 36.

 

Schuurdienst 22 mei 2022

De feestweek in Spijk gaat dit jaar van start met een schuurdienst. Zondag 22 mei is iedereen van harte welkom in de schuur bij de familie Maarsingh aan de Hoofdweg Zuid 35.

Aanvangstijd is 10.00 uur. Voorganger is ds. J. Schimmel. Medewerking wordt verleend door Praiseband The Messengers.

Er is geen kindernevendienst wel oppasdienst. Oppasdienst is niet in Elim maar op locatie van de schuurdienst.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken.

 

 

I.v.m. de locatie is er zondag 22 mei geen uitzending via www.kerkdienstgemist.Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

24 apr.

37

13

1 mei

32

18

4 mei

5

0

8 mei

42

38