Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst / kinderoppasdienst

Vanaf 9.15 uur is er kinder-oppasdienst in Elim

Er is weer kindernevendienst. Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 24 april 11.00 - 12.00uur

de kinderen komen niet terug in de kerk

Na de Paasdienst gaan de kinderen van de kindernevendienst weer een Paasattentie bij de ouderen brengen (80 jaar en ouder). De kinderen mogen zich buiten bij de kerk verzamelen.

 

Diensten op;

15 apr. 19.30 uur Goede Vrijdag                  werkgroep erediensten

16 apr. 19.30 uur Stille Zaterdag                 werkgroep erediensten

17 apr.   9.30 uur 1e Paasdag                     ds. J.C. Schimmel               koffie drinken na de dienst

                                                                                          er is wel kindernevendienst en oppasdienst

18 apr.   9.30 uur 2de Paasdag                      ds. G.A. Segger     Johanneskerk Losdorp

 

Pasen: kruis bij de kerk
Op Goede Vrijdag wordt net als voorgaande jaren het kruis bij de kerk gezet. Wie dat wil, kan het op vrijdag, zaterdag of zondag voor de dienst helpen versieren met een mooie bloem. Tijdens de Paasdienst zal het kruis in de kerk staan.

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Johannes 20:1-18

Uitwerking symbolische schikking

Een nieuw begin, een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend. Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

 

 

9.30 uur in de Andreaskerk

Voorganger:             ds. J.C. Schimmel

Organist:                   dhr. J. Cijsouw

Trompettisten:          Hans en Doeke Dijkman

 

Orde van dienst,

Luisterlied: Jezus leeft en ik met Hem (Start 09:25 uur, 5 minuten voor aanvang van de dienst)

Welkom, aansteken van de Paaskaars door de ouderling van dienst

Intochtslied: Lied 642: 1, 2, 3, 4, 8 - Ik zeg het allen dat Hij leeft

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: ELB 411 – Jezus leeft in eeuwigheid

Gebed

Afsluiting project veertigdagentijd

Projectlied (vierde couplet): Ga je met ons mee

Moment van aandacht voor de kinderen

Lied: ELB 122 – Daar juicht een toon

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing (door de lector) Lukas 24:1-12

Lied: Lied 654: 1 en 6 – Zing nu de heer, stem allen in

Overdenking

Lied: ELB 125: 1 en 3 – Geprezen zij de Heer

Dankgebed en voorbede; stil gebed

Aandacht voor de collecte – filmpje collete project “de Open Hof”

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst  

Gedicht: Bruggen

Slotlied: ELB 132: 1 en 3 – U zij de glorie

Zegen

 

Collecte   bij de uitgang

De 1e collecte is voor het project “de Open Hof” in Groningen en de 2e collecte is voor de kerk

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen uit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar Mw. I. Brondsema, Ubbenasingel 16

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 

datum

rechtstreeks

later bekeken

20 mrt.

74

76

27 mrt.

36

24

3 apr.

44

25

10 apr.

35

33

 

 

Bericht over Oekraïense vluchtelingen in Spijk

Bij het scheepsbedrijf van de familie Van Dam worden op dit moment vijf Oekraïense gezinnen

opgevangen. Voor de kinderen is behoefte aan degelijk (buiten)speelgoed - dat tegen een stootje kan, aan dekbedden en aan twee kinderfietsen voor kinderen vanaf 5 jaar, en een paar eenvoudig te bedienen damesfietsen. Wie dit over heeft kan dit langsbrengen bij Hoofdweg-Noord 27.

 

 

2de Paasdag 18 april

9.30 uur in de Johanneskerk

Voorganger:             ds. G.A. Segger

Organist:                   Annejet Dijkman

 

Orde van dienst,

-Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars

-Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)

-Lied: NLB 81: 1 (allen), 2 (V), 5 (M), 8 (V), 9 (M) 11 (allen) “Jubelt God ter eer”

-Gebed

-Gedicht

-Zingen: NLB 216 “Dit is een morgen als ooit de eerste”

-Gebed

-Schriftlezing Genesis 2: 4-17

-Zingen Lied: 630: 1 “Sta op een morgen ongedacht”

-Genesis 3: 8-11 en 20-21

-Lied: Lied 630: 2 en 3

-Schriftlezing Johannes 20: 11-18

-Lied: 630: 4

-Overdenking

-meditatief orgelspel

-Lied: NLB 631 “Tussen waken, tussen dromen”

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader (NBG ‘51 traditioneel)

-Collecte

-Slotlied: NLB 632 “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven”

-Zegen (staande), gezongen amen

-Orgelspel

 

 

The Passion in Spijk

Waar: Andreaskerk, ‘t Loug 1, Spijk

Tijdstip: 19.30-20.30 uur

Toegang gratis

 

Op tweede Paasdag komt The Passion naar Spijk!

Uitgevoerd in de Andreaskerk door een groep enthousiaste mensen uit Harkstede.

Met prachtig gezongen Nederlandse popliederen wordt het verhaal van Pasen verteld. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte voor Oekraïne,

en een collecte voor gemaakte onkosten.

Kom ook, dit wil je niet missen! En als je familie op bezoek hebt,

neem je die gewoon mee :)