20 mrt 2022 - Jaargang 14 : 695

 

18 maart 15.00 uur officiële heropening kerk

19 maart 13.00 – 16.00 uur   openstelling bezoekers

20 maart   9.30 uur feestelijke heropeningsdienst

vrijdag en zondag kunt u de uitzending meekijken bij www.kerkdienstgemist.nl

 

 

Uitzending

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Zondag 20 mrt.       9.30 uur in de Andreaskerk

                                 (er is deze zondag koffie drinken voor na de dienst)

                                   

Kinderkerk/kindernevendienst

Zondag 20 maart is er geen kinderkerk.  Opening van het kerkgebouw. 

Zondag 27 maart, (9. 30 uur) starten we weer met de kindernevendienst,

Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

Kinderkerk is elke laatste zondag van de maand….eerst volgende is 24 april

 

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Lucas 13:1-9

Uitwerking symbolische schikking

In deze lezing gaat het over vruchtdragen en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg met de wintervruchten er nog aan, is een prachtig symbool voor deze dag. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te vinden op dit moment. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

 

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Annejet Dijkman

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Voor aanvang van de dienst: Lev – welkom in Gods huis

Welkom, aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5 – De vreugde voert ons naar dit huis

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied 971: 1, 2 en 3 – Zing een nieuw lied

Paasproject voor de kinderen

De kinderen zingen, begeleid door Kornelia:

-De deuren van de kerk

-Dit is de dag

Lezing: Psalm 84:2-8, NBV ’21 – door de lector

Lied: Psalm 84: 1 en 2

Lezing: Handelingen 2:46-47, NBV ‘21

Lied: Huis van God en huis van mensen – gezongen door Ina Ernsten, begeleid door Koos Cijsouw op het orgel

Overdenking

Lied: 84a - Wat hou ik van uw huis, begeleid op gitaar en gezongen door Henk Lenting

Dankgebed en voorbede, stil gebed, onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Vreugde, vreugde, louter vreugde

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

Orgelspel

Collecte

De 1e collecte is voor de diaconie (Het eigen jeugdwerk) en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn bloemen namens de kerk gebracht naar de heer en mevr. T. Mellema -Spithoff, Ubbenasingel 29 i.v.m. hun 40 jarig huwelijks jubileum van afgelopen zaterdag 19 maart.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens” met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Geboorte

We feliciteren Henk en Lisette Lenting en broer Jonathan met de geboorte van Gabriëlle Kornelia op 6 maart jl.


 

 Actie Kerkbalans 2022

Aan het begin van het jaar heeft u uw toezegging voor 2022 kunnen doen voor

Actie Kerkbalans.

U heeft aan deze oproep ruimhartig gevolg gegeven en daarmee getoond dat de kerk u na aan het hart ligt. We beseffen dat het geen vanzelfsprekendheid is, juist in deze bijzondere tijd.

We willen u hartelijk danken!

Voor wie nog geen toezegging heeft gedaan: u kunt de enveloppe in de collectezak doen tijdens de kerkdienst of opsturen naar Schafferweg 15, 9907 PE Losdorp .

College van Kerkrentmeesters.

 

 


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

20 febr.

55

24

27 febr.

59

15

6 mrt.

59

16

13 mrt.

50

31