Uitzending

De kerkdienst wordt opgenomen vanuit verenigingsgebouw Elim te Spijk.

U kunt de dienst volgen:

-met beeld en geluid: www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')

-met geluid: www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

De uitzending wordt een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Zondag 6 mrt.         10.00 uur vanuit Elim             1e zondag veertigdagentijd

Woensdag 9 mrt.   19.30 uur   Biddag    vanuit de Irenekerk in Bierum

Zondag 13 mrt.       9.30 uur                     in de Andreaskerk   (koffie drinken voor en na de dienst)

 

Kerkdienst biddag om 19.30 uur in de Irenekerk in Bierum

Op woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Doordat in het begin van die week de apparatuur voor het uitzenden van de kerkdienst door Schaapsound van Elim naar de Andreaskerk wordt verhuisd is het niet meer mogelijk om deze dienst vanuit Elim uit te zenden. De Andreaskerk zelf wordt die week nog schoongemaakt, waardoor de dienst van woensdagavond ook nog niet uitgezonden kan worden vanuit de kerk. Als kerkenraad hebben we daarom besloten de kerkdienst op biddag in Spijk niet door te laten gaan, maar aan te sluiten bij de dienst in de Irenekerk in Bierum. U bent van harte welkom om de kerkdienst daar fysiek mee te vieren, of online via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/22011. De dienst begint om 19.30 uur.


De gemeenteavond op biddag gaat dit keer niet door.

De kerkdienst op zondag 13 maart zal gehouden worden vanuit de Andreaskerk, omdat de apparatuur voor het uitzenden van de dienst dan al in de kerk staat. Deze dienst begint om 9.30 uur. Er is zowel voor als na de dienst mogelijkheid om koffie te drinken.

U bent allemaal van harte welkom bij de feestelijke opening van de kerk op 19 en 20 maart. Op 19 maart zal de kerk van 13.00 - 16.00 uur opengesteld worden voor alle inwoners van Spijk/Losdorp

Op 20 maart vieren we de heropening van de kerk in een feestelijke dienst.

De kerkenraad.                              

 

Kinderkerk/kindernevendienst

Er is deze zondag kinderkerk in de Fiepko Coolman school. (10.00uur)

Vandaag,  1e zondag van de veertigdagentijd,  ook het begin van het Paasproject.

Zondag 13 maart Kinderkerk in het MFC   We beginnen dan om 9.30 uur (gelijk met de kerkdienst)

Zondag 20 maart is er geen kinderkerk.  Opening van het kerkgebouw. 

Zondag 27 maart, (9. 30 uur) starten we weer met de kindernevendienst,

Tijdens de kerkdienst gaan we met elkaar naar Elim.

We hopen jullie gauw weer te zien!

 

De bloemschikking is deze zondag naar aanleiding van Lucas 4:1-13

Uitwerking symbolische schikking

De mens wordt op de proef gesteld. Er zijn drie vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar niet leidennaar waar het echt om gaat. Er staat: de mens leeft niet van brood alleen. Tussen de

grassenstructuur plaatsen we tarwearen en/of gerstaren, als verwijzing naar die zinsnede. In de pot zijn bloeiende primula’s geplaatst, op zo’n manier dat de bloemen net boven het randje

uitkomen. De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in deze schikking datgene waar het om gaat, betekenisgeving.

 

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Annejet Dijkman

 

Orde van dienst, aanvang 10.00 uur    

Orgelspel                  Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Bescherm ons, Heer (melodie: psalm 80)

Gebed

Lied: 1010: 1 en 3 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Aandacht voor de kinderen: Paasproject

Kinderlied: Elly en Rikkert – Vrij zijn

Lied: 247: 1, 3 en 5 – Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt

Lezing: Genesis 28:10-22

Orgelspel                  Overdenking

Lied: Blijf in Mij

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Luisterlied: The Psalm Project - Kyrie

Inzameling van de gaven

Slotlied: 413 – Grote God, wij loven U

Zegen                       

Orgelspel

 

Collecte

De 1e collecte is voor de diaconie en de 2e collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld onder vermelding van datum en/of doel, overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 0373 7293 67 t.n.v. C.v.K. PKN Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn bloemen namens de kerk gebracht naar mw. B.C.M. v.d. Laan, Tuinbouwweg 31 en een tweede boeket gaat naar mw. M. Scholtens-Borchers, Grote Dijkstraat 3 als teken van bemoediging.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens” met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.


Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 2 (van 27 mrt. t/m 1 mei. 2022) kan tot 14 mrt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of


Bijbelcursus
We gaan weer van start met onze Bijbelcursusgroep. We gaan in (verder) gesprek over het boek Genesis aan de hand van 'Genesis beter begrijpen' van Niels de Jong. Deze groep is voor iedereen, of je veel of weinig weet van de Bijbel, en mensen van binnen en buiten Spijk/Losdorp zijn welkom. Ook als je de eerste keer gemist hebt kun je nog prima aansluiten! We komen bij elkaar op 9 mrt. om 13.30 uur in de Fiepko Coolmanschool in Spijk, Mw. Evers-Dijkhuizenlaan 55.     Ds. Jake Schimmel

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

6 febr.

48

30

13 febr.

60

23

20 febr.

55

24

27 febr.

59

15