Coronamaatregelen stapsgewijs versoepeld

Beste gemeenteleden,

De maatregelen worden weer versoepeld. Als kerkenraad zijn wij daar erg blij mee. Al is het ook spannend om de maatregelen nu los te laten, we hopen dat u en jij straks ook weer je weg mag

vinden naar de kerk, zodat we samen Gods liefde mogen vieren. We hebben besloten om de maatregelen die voor de kerkdienst gelden in stapjes af te bouwen:

-Vanaf zondag 20 februari mag er weer gezongen worden in de kerkdienst. We blijven zolang we de diensten in Elim houden de liederen nog wel zoveel mogelijk via de schermen afspelen i.v.m. de uitzending van de kerkdiensten: thuis komt het dan beter over.

-Vanaf zondag 27 februari is het niet meer verplicht om een mondkapje te dragen.

-Zolang de diensten nog in Elim zijn blijft de afstand tussen de zitplaatsen nog van kracht. Als we vanaf woensdag 10 maart de Andreaskerk weer in gebruik nemen willen we ook die maatregel loslaten.

-Van kracht blijft dat wij van u vragen om zich bij klachten te laten testen of thuis te blijven.

 

Aanvangstijd van de kerkdiensten

Tijdens de coronatijd is de aanvangstijd van de kerkdiensten verplaatst naar 10 uur. Na de gemeente daarover op de gemeenteavond en daarbuiten gehoord te hebben heeft de kerkenraad besloten om de kerkdiensten weer om half 10 te laten beginnen op het moment dat de diensten weer in de Andreaskerk gehouden worden.

 

Heropening Andreaskerk

Op zaterdag 19 en zondag 20 maart hopen wij de Andreaskerk op feestelijke wijze te openen. Samen met gemeenteleden en een afvaardiging van Dorpsbelangen willen we nadenken hoe we op zaterdag de opening van de kerk samen met het dorp kunnen vieren, bijvoorbeeld door de kerk open te stellen. We zoeken nog mensen die het leuk vinden om daarover mee te denken! Als u dat leuk lijkt, kunt u zich daarvoor aanmelden bij Jannie Smid: 0596-592023.

Op zondag vieren we vervolgens de opening van de Andreaskerk in de kerkdienst, die wordt

voorbereid door de commissie erediensten, samen met de predikant.

 

Kinderkerk/kindernevendienst

Gelukkig is het bijna weer zover, we gaan binnenkort weer beginnen met kinderkerk, en wanneer de kerk in 't Loug weer open gaat, starten we weer met de kindernevendienst. Het is goed om de nieuwsbrief de komende tijd even in de gaten te houden! Je kunt alvast noteren 6 maart is er kinderkerk in het MFC Fiepko Coolman, om 10 uur! Het is  de bedoeling dat we straks 1 keer per maand kinderkerk organiseren. We hopen dat jullie er weer heel veel zin in hebben, wij in ieder geval wel! Hopelijk tot 6 maart.

Groet van de leiding