16 jan 2022 - Jaargang 13 : 686

==============================================================================

 

De uitzending worden een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdiensten online,
In principe zijn alle kerkdiensten gedurende de lockdown alleen online te volgen.
Mochten mensen niet de gelegenheid hebben om de dienst thuis te kijken, dan sluiten we voor hen niet de deur. Gedurende de lockdown wordt er niet gezongen in de kerk.

 

Voor de kinderen                          

Er is voorlopig geen kinderkerk, jullie weten vast wel waarom ?

 

Orde van dienst    16 januari 2022       10.00 uur         voorbereiding HA

voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist: Annejet Dijkman  

 

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Psalm 96 – Psalmen voor Nu

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 935 - Je hoeft niet bang te zijn

Lezing: Jakobus 1:1-8

Orgelspel

Lied: Johannes de Heer – Nader, mijn God bij U

Overdenking

Lied: 139b - Heer, U doorgrondt en kent mij

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 904: 1, 3 en 5 - Beveel gerust Uw wegen

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar  mevr. R. Smit-Dijkhuis, Westersingel 13.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 1 (van 30 jan. t/m 20 mrt. 2022) kan tot 17 jan. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of


 

Nieuw binnen gekomen

We heten de heer K. Koop en mevr. H. Koop-Stuive, ’t Loug 4 van harte welkom in onze kerkelijke gemeente.

 

 

Van de kerkrentmeesters.

VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage)

Ook dit jaar doen we weer mee aan de landelijke Aktie Kerkbalans. De envelop met informatie en het retourformulier wordt met ‘Kerknijs’ rondgebracht, welke eind deze maand verschijnt. Het retourformulier wordt dit jaar zoals u gewend bent, na circa veertiendagen, weer bij u opgehaald.

Waarschijnlijk is het de laatste keer dat we de actie kerkbalans op deze wijze kunnen organiseren.

We zullen u tijdig informeren over de veranderingen.

 

Stand van zaken rond de verbouwing.

De restauratie en inpandige verbouwing van de ‘witte kerk’ loopt op het einde. De aannemer is bijna klaar met het werk. Van 7 t/m 9 maart worden beeld en geluid weer geïnstalleerd. Hierna gaan we dan ook weer kerken vanuit het kerkgebouw, in welke vorm dan ook. We verwachten de eerste dienst op 13 maart weer te houden vanuit de Andreaskerk. Het weekend erna hopen we de kerk feestelijk weer in gebruik te nemen waarbij belanghebbenden, onze dorpen en eigen gemeente betrokken worden. We houden u op de hoogte.

 

Aankoop perceel landbouwgrond

Door de extreem lage rentestand bij de banken hebben we naar alternatieven gezocht om een deel van ons vermogen op een andere manier te beleggen. Dit is ons gelukt door de aankoop van een

perceel landbouwgrond in Godlinze. Het aangekochte perceel hebben we weer uitgeven in erfpacht voor een periode van 26 jaar. Dit is een belegging met een laag risico en waardevast door verwachte waardestijging van de grond. We behalen hierop een bescheiden rendement.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

26 dec.

43

10

31 dec.

32

39

2 jan.

53

20

9 jan.

53

16