9 jan 2022 - Jaargang 13 : 685

==============================================================================

 

De uitzending worden een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdiensten online
Beste gemeenteleden,
Als kerkenraad hebben wij een besluit genomen nu er weer een nieuwe lockdown is begonnen.
In principe zijn alle kerkdiensten gedurende de lockdown alleen online te volgen.
Mochten mensen niet de gelegenheid hebben om de dienst thuis te kijken, dan sluiten we voor hen niet de deur.
Gedurende de lockdown wordt er niet gezongen in de kerk.

 

Voor de kinderen                          

Er is voorlopig geen kinderkerk, jullie weten vast wel waarom ?

 

Orde van dienst    9 januari 2022       10.00 uur

voorganger: ds. G.A. Segger, Winsum

Organist: dhr. J. Cijsouw    

 

Eerste zondag na epifanie. Project NBG Bijbel basics. Adam en Eva

Deze zondag is de derde van een blok met zes teksten over het begin van de wereld.

Op deze zondag staan Genesis 3:1-13 en Genesis 3:20-24 centraal: Adam en Eva eten van de boom van goed en kwaad. Daarom stuurt God hen weg uit de tuin van Eden.

 

-Orgelmuziek (vanaf 9.45 uur) organist

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars

-(Wij gaan staan) Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)

-Lied: NLB 100 “Juicht Gode toe, bazuin en zing.”

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Het kinderlied ....Adam waar ben je.

-Schriftlezing: Genesis 3: 1-13 (NBV’21)

-Lied: NLB 944

-Lezen: Genesis 3: 20-24 NBV ‘21

-Lied: NLB 837 “Iedereen zoekt U, jong of oud”

-Overdenking

-meditatief orgelspel (organist)

-Lied: NLB 870: 1, 4, 5, 6, 7 en 8 “Heilige God, geprezen zij”

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader (NBG ‘51 traditioneel)

-Collecte

-Slotlied: Zingende Gezegend 310: 1, 4 en 5

-(wij gaan staan) Zegen (staande) gesproken amen

-Orgelspel na de dienst, organist waarna de uitzending wordt beëindigd

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

  

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar  mevr. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 1 (van 30 jan. t/m 20 mrt. 2022) kan tot 17 jan. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

25 dec.

55

29

26 dec.

43

10

31 dec.

32

39

2 jan.

53

20