31dec. 2021 en 2 jan 2022 - Jaargang 13 : 684

==============================================================================

 

De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp nodigt U van harte uit voor de volgende diensten:

 

31 december: Oudejaarsdienst                 19.00 uur  gemeenteleden

2 januari: Nieuwjaarsdienst                       10.00 uur   ds. E.C. Rooseboom

 

De uitzending worden een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdiensten online
Beste gemeenteleden,
Als kerkenraad hebben wij een besluit genomen nu er weer een nieuwe lockdown is begonnen.
In principe zijn alle kerkdiensten gedurende de lockdown alleen online te volgen.
Mochten mensen niet de gelegenheid hebben om de dienst thuis te kijken, dan sluiten we voor hen niet de deur.
Gedurende de lockdown wordt er niet gezongen in de kerk.

 

Voor de kinderen                          

Er is voorlopig geen kinderkerk, jullie weten vast wel waarom ?

 

Orde van dienst 31 december, Oudjaarsdienst

Organist; Annejet Dijkman

 

Orgelspel

Welkom
Gebed
Intochtslied:   Psalm 105: 1,2 en
Thema van de dienst is   Dat had je gedroomd. n.a.v. Genesis 28 :10-22.
Kindermoment:      God is overal:  Jakob ziet engelen                                                                                       

Lied 464 uit de opwekkingsbundel bij de opening van de bijbel                                                                    

Schriftlezing : Genesis 28 : 10-22
Lied:    Psalm 121                                                                                                                                          

Overdenking
Orgelspel
Lied:   NLB 885  Groot is uw
Gedicht.
Gebed
Collecte                                                                                                                                                                 

Slotlied   Wat de toekomst brengen moge. 
Zegenbede
Orgelspel

 

 

Orde van dienst 2 januari Nieuwjaarsdienst                                                                                                  

Organist; Gerda Wiersema-Bouma

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de Paaskaars 

en de mensen thuis uitnodigen om ook een kaars aan te steken 

Aanvangslied: Breng ons samen - chr. band Sela

Bemoediging en groet 

Stil gebed en drempelgebed

filmpje voor de kleinsten: Jezus houdt van alle kleine kinderen

Gebed voor de wereld

Lied: Jezus leeft in eeuwigheid - Nederland zingt

Gebed voor de lezing

Lezing NBV 2021 Lucas 2: 21-39 (Toewijding van Jezus in de tempel)

Orgelspel

Preek: Wie is Jezus?

Lied: Jezus liefde voor mij - chr. band Sela

Slotgebed, voorbeden, stil gebed en (alternatief, door mij) Onze Vader

Collecte informatie (bij de uitgang)

Lied: Jezus leeft in eeuwigheid

Zending en zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

31 dec.

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

2 jan.

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

 Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar dhr. D.J. Pijper, Grote Dijkstraat 7.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

 

Vakantie ds. Jake Schimmel

Ds. Jake Schimmel heeft een week vakantie van 26 december t/m 2 januari.

In die week zal ds. Gerard Knol hem indien nodig vervangen.


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

12 dec.

56

51

19 dec.

58

22

24 dec.

48

30

25 dec.

55

29

26 dec.

43

10