24, 25 en 26 dec. 2021 - Jaargang 13 : 683

==============================================================================

 

De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp nodigt U van harte uit voor de volgende diensten:

 

24 december:                                          21.00 uur Kerstnachtdienst     ds. J.C. Schimmel

25 december: 1ste Kerstdag                  10.00 uur   ds. J.C. Schimmel

26 december: 2de Kerstdag                   10.00 uur   gemeenteleden

31 december: Oudejaarsdienst             19.00 uur  gemeenteleden

2 januari: Nieuwjaarsdienst                   10.00 uur   ds. E.C. Rooseboom

 

De uitzending worden een kwartier voor aanvang gestart met orgelmuziek.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdiensten online
Beste gemeenteleden,
Als kerkenraad hebben wij een besluit genomen nu er weer een nieuwe lockdown is begonnen.
In principe zijn alle kerkdiensten gedurende de lockdown alleen online te volgen.
Mochten mensen niet de gelegenheid hebben om de dienst thuis te kijken, dan sluiten we voor hen niet de deur.
Gedurende de lockdown wordt er niet gezongen in de kerk.

 

 

Voor de kinderen                          

Er is voorlopig geen kinderkerk, jullie weten vast wel waarom ?

 

Bericht van de kinderkerk.

Ook dit jaar hebben we een adventsproject.

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een

bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder

macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. De kinderen krijgen thuis een adventsposter en een bijbehorend boekje.

 

 Symbolische schikking

De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen plaatsen we bloemen van de phalaenopsis (vlinderorchidee) in buisjes. Tussen de stralen hebben we sterretjes geplaatst, gemaakt van berkenschors. Er is een vlinderorchidee lichtsnoertje gebruikt om de schikking extra te laten stralen.

Lezen: Johannes 1:1-14    In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)

 

Orde van dienst 24 december, Kerstnachtdienst

Voor de dienst: orgelmuziek

Welkom

Lied: 478 – Komt verwondert u hier mensen

Gebed

Nieuwsberichten, begeleid door orgelmuziek: Stille nacht, heilige nacht

Lezing: Lukas 2:1-20

Lied: Hoor de eng’len zingen d’eer.

Overdenking

Orgelmuziek

Dankgebed

Collecte

Lied: Komt allen tezamen

Zegen

Na de dienst: orgelmuziek

------------------------------------------------------

Orde van dienst eerste Kerstdag 2021 – 25 december

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Lied: O kom o kom Immanuël

Stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken van de vijfde adventskaars

Lied: Jij telt mee

Gebed

Lied: Er is een roos ontloken

Schriftlezing: Jesaja 7:14 en Mattheüs 1:18-25

Orgelspel

Kerstverhaal uit Bijbel Basics, voorgelezen door Rieneke

Lied: Zeg eens herder

Overdenking

Lied: Sela - Maria, had je door

Dankgebed

Aandacht voor de collecte

Go tell it on the mountain

Zegen

Lied: Ere zij God

Na de dienst: orgelspel

--------------------------------------------------------------------

Orde van dienst tweede kerstdag 2021-26 december

Voor de dienst: Kerstmuziek

Samenzang: Ga je mee op zoek naar het Koningskind?

Welkom en het aansteken van de Paaskaars

Samenzang: Lied 477: 1, 2, 4

Gebed:

Gedicht:

Declamatie

Verteller:

Samenzang: Lied 487: 1, 2, 3

Verteller:

Lezing: Lukas 1:26-33

Samenzang: Wij zijn op weg

Lezing: Lukas 1:38

Verteller:

Stem:

Lezing: Lukas 2: 6-7

Samenzang: lied 197 uit Opwekkingsliederen voor kinderen 13 Zijn naam is Jezus

Verteller:

Lezing: Lukas 2: 8-14

Samenzang: Jezus is geboren (canon)

Stem:

Verteller:

Samenzang: Hemelhoog 132 Goed Nieuws

Dankgebed:

Gedicht

Samenzang als Zegen: Evangelische Liedbundel 434b (staande)

Dankwoord:

Na de dienst: Kerstmuziekl

 

 

Collecte

Kerstavond

De collecte is voor KIA -kinderen in de knel-.

1e en 2de Kerstdag

De collecte is voor KIA -kinderen in de knel- en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

Alle colectes voor KInderen in de Knel, die gehouden worden tijdens de kerstdagen zijn bestemd voor vluchtelingenkinderen wereldwijd. Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht! De opbrengst van deze collectes wordt door Kerk in Acte ingezet op diverse plekken in de wereld.

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar    

de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52 nu Jannie ongelukkig is gevallen.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Vakantie ds. Jake Schimmel

Ds. Jake Schimmel heeft een week vakantie van 26 december t/m 2 januari.

In die week zal ds. Gerard Knol hem indien nodig vervangen.


 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

28 nov.

50

38

5 dec.

64

32

12 dec.

56

51

19 dec.

58

22