Jaargang 13 : 682

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen!

Natuurlijk blijven de diensten thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Het is voor iedereen mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet nodig.

We bewaren in de kerk de anderhalve meter afstand van elkaar.

We zorgen dat de ruimte goed geventileerd wordt. We zingen niet meer maar kijken en luisteren naar de liederen op het scherm.

De kerkenraad vraagt mensen handen te ontsmetten bij binnenkomst. Ook vragen we om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen tijdens de dienst en bij vertrek.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen.

Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog.

Bij klachten die aan corona doen denken (verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

 

Voor de kinderen                           t/m de kerstvakantie is er geen kinderkerk

 

Bericht van de kinderkerk.

Ook dit jaar hebben we een adventsproject.

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De

Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een

bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind

onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder

macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

De kinderen krijgen thuis een adventsposter en een bijbehorend boekje.

 

4e Advent

symbolische schikking

De zonnestralen worden langer en talrijker. We plaatsten wilgenkatjes tussen de stralen.

Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld in blad.

De bollen omwikkelen we met het grote blad van de schoenlappersplant

Lezen: Lucas 1:39-45

‘Met hart en ziel maak ik Hem groot en vrolijk zing ik om God, mijn bevrijder.’

Lied 157c (refrein)

 

Voorganger; ds. G.A. Segger                             

Organist; Annejet Dijkman

 • -Orgelmuziek (vanaf 9.45 uur) organist
 • -Welkom en mededelingen.
 • -Aansteken van de Paaskaars
 • -een kind steekt de adventskaars aan en een gedichtje voorleest.
 • -(Wij gaan staan) Stil gebed, bemoediging en groet (staande, daarna zitten)
 • -Lied: NLB 19 “De hemel roemt de Heer”
 • -Gebed -Aandacht voor de kinderen
 • -Kinderlied: Het kinderlied ....wordt “Jij telt mee”
 • -Schriftlezing: Jesaja 53: 1-6
 • -Lied: NLB 852 “U komt mij, lieve God”
 • -Lezen: 1 Korintiërs 1:26-29 (BGT – zie onder)
 • Lied: Hemelhoog 386 - “Wil je opstaan en mij volgen”
 • -Overdenking – meditatief orgelspel (organist)
 • Lied: NLB 286 “Waar de mensen dwalen in het donker”
 • -Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader
 • -Collecte:
 • -Slotlied: Gemeentezang en orgel NLB 444 “Nu daagt het in het oosten ”
 • -(wij gaan staan) Zegen (staande) gezongen amen
 • -Orgelspel na de dienst, organist waarna de uitzending wordt beëindigd. 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar    

dhr. W. de Weert, Lage Trijnweg 7 als teken van bemoediging, en naar:.

de fam. G. Knook-Nieuwkerk, Jonker 36 i.v.m. hun 61 jarig huwelijks jubileum van afgelopen donderdag 16 dec.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

De Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp nodigt U van harte uit voor de volgende diensten:

 

24 december:                                             21.00 uur Kerstnachtdienst     ds. J.C. Schimmel    deze dienst is alleen online

 

25 december: 1ste Kerstdag                    10.00 uur   ds. J.C. Schimmel

26 december: 2de Kerstdag                    10.00 uur   gemeenteleden

                                                 

31 december: Oudejaarsdienst             19.00 uur  gemeenteleden                                           deze dienst is alleen online

 

2 januari: Nieuwjaarsdienst                  10.00 uur   ds. E.C. Rooseboom

                                                                       (koffie na de dienst, indien mogelijk)

 

 

De diensten zijn online via www.kerkdienstgemist.nl.

 

Wij raden u aan om t.z.t. op www.pkn-spijklosdorp.nl of www.spijk.net

te kijken voor actuele informatie rond de kerkdiensten.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 nov.

80

80

28 nov.

50

38

5 dec.

64

32

12 dec.

56

51