Jaargang 13 : 681

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen!

Natuurlijk blijven de diensten thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Het is voor iedereen mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet nodig.

We bewaren in de kerk de anderhalve meter afstand van elkaar.

We zorgen dat de ruimte goed geventileerd wordt. We zingen niet meer maar kijken en luisteren naar de liederen op het scherm.

De kerkenraad vraagt mensen handen te ontsmetten bij binnenkomst. Ook vragen we om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen tijdens de dienst en bij vertrek.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen.

Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog.

Bij klachten die aan corona doen denken (verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

 

Voor de kinderen
t/m de kerstvakantie is er geen kinderkerk

 

Bericht van de kinderkerk.

Ook dit jaar hebben we een adventsproject.

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De

Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een

bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind

onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder

macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

De kinderen krijgen thuis een adventsposter en een bijbehorend boekje.

 

3e Advent

symbolische schikking

Als je veel hebt... deel dan met de ander. Tussen de stralen plaatsen we tarwearen, gerst, of spelt. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de opgaande zon ligt een zelfgebakken challah-brood

Lezen: Lucas 3:7-18

Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
In hoop en vrees doet boete, geloof in Zijn verbond. Doper wat moeten wij doen totdat Hij komt?
Deel met elkander het brood van alledag, opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van deze dag.’
Lied 456: 5, 6
 
Voorbereiding; Werkgroep Erediensten
organist; mw. G. Wiersema-Bouma
 
-Orgelspel voor de dienst (vanaf 9.45 uur)
-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager
-Aansteken Paaskaars en uitnodigen mensen om thuis ook een kaars aan te steken
-Gedichtje advent    aansteken adventskaars
-lied adventsproject “Tel je mee” luikje adventskalender openen
-Inleiding
-Lied: Ik danste die morgen                     
-Gebed
-Kyrie
-Schriftlezing Jesaja 53: 3-7
-Lied: “Liefde eenmaal uitgesproken”
-Schriftlezing Johannes 1: 1-9
-Lied: “Lied van het licht”                                                                                                
-Gedicht
-Aandacht voor collecte (KIA filmpje)
-Lied van Hoop door Hans Nieuwenhuis, Wil Emmerink en Ina Ernsten.
-Dankgebed
-Slotlied: Zoekend naar licht                                                        
-Zegenbede
-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindig                              

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie (vluchtelingen op Lesbos).

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte diaconie:

De diaconie collecteert voor de vluchtelingen op Lesbos.

Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon

drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de

uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. We gunnen hen een beter leven!

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar        mw. A. Hoving-v. Dijk, Vierhuizerweg 4.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

“Aan alles komt een eind….” De Vesperviering op 12 december in Uitwierde gaat helaas niet door i.v.m. de regels rond het coronavirus.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

14 nov.

55

1

21 nov.

80

80

28 nov.

50

38

5 dec.

64

32