Jaargang 13 : 680

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen!

Natuurlijk blijven de diensten thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Het is voor iedereen mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet nodig.

We bewaren in de kerk de anderhalve meter afstand van elkaar.

We zorgen dat de ruimte goed geventileerd wordt. We zingen niet meer maar kijken en luisteren naar de liederen op het scherm.

De kerkenraad vraagt mensen handen te ontsmetten bij binnenkomst. Ook vragen we om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen tijdens de dienst en bij vertrek.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen.

Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog.

Bij klachten die aan corona doen denken (verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

 

Voor de kinderen
Er is zondag 5 dec. geen kinderkerk

 

Bericht van de kinderkerk.

Ook dit jaar hebben we een adventsproject.

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een

bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder

macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben. De kinderen krijgen thuis een adventsposter en een bijbehorend boekje.

 

 

Symbolische schikking 2e Advent

Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer. Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.

 Lezen: Lucas 3:1-6

Jezus, U bent het licht in ons leven, laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.  Jezus, U bent het licht in ons leven, open mij voor Uw liefde, o Heer’.               Tekst: Taizé

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel      Gezinsdienst                               

 

Welkom en mededelingen  

Adventskaars, Adventsproject (luikje 2)  

HET CADEAU deel 1  

Welkom en gebed  

We luisteren naar het lied: ‘Goedemorgen welkom allemaal’ (liedboek 288)  

Activiteit “In de benen”  

We luisteren naar het lied: ‘Regenbogen’ van Elly en Rikkert  

Bijbelvertelling Zacheüs (n.a.v. Lucas 19: 1-3)  

HET CADEAU deel 2  

Bijbelvertelling Zacheüs (n.a.v. Lucas 19: 4-10)  

We luisteren naar het lied: ‘Ben je groot of ben je klein’ 

HET CADEAU deel 3  

Aan de slag met het ei  

Toelichting

In Memoriam mw. T. Klevering-Medendorp  

Gebeden  

Aandacht voor de collectes (bij de uitgang)  

Zegen  

We luisteren naar het slotlied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (liedboek 416)  

 

 

Collecte

De collecte is voor Kerk in Actie- Jong pastoraat- (diaconie) en de tweede collecte is voor de kerk. U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Collecte via Tikkie

U hebt het misschien al gezien, sinds afgelopen zondag kunnen we ook geven aan de collectes via Tikkie. In de dienst en op de nieuwbrief staan telkens twee QR codes, één voor de eerste, en één voor de tweede collecte. We hebben deze mogelijkheid toegevoegd om het makkelijker maken om geld te geven voor wie dat handig vindt, niet als vervanging van andere manieren. 

Dit zijn iedere week dezelfde codes, u kunt de hele week via de tikkie geld geven. Vanaf vrijdag, wanneer de nieuwe nieuwsbrief is  rond gestuurd gaat het gedoneerde bedrag naar het nieuwe doel.  Doordat het iedere week dezelfde tikkie is kan het zijn dat u een melding krijgt dat u de Tikkie al eerder hebt betaald, maar deze kunt u gewoon wegklikken en doorgaan met het geven van uw gift.

e

 

   

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar        mw. R. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.    

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Van de kerkrentmeesters

Ons geld dat we op een spaarrekening bij de bank hebben staan levert de laatste jaren niet of

nauwelijks wat op. Om toch rendement te maken op ons vermogen hebben we besloten met een deel van dit geld een perceel landbouwgrond in Godlinze aan te kopen.

Investeren in grond is altijd een waardevaste belegging geweest doordat de grond doorgaans in waarde stijgt, ook wanneer geld minder waard wordt.

De grond gaan we uitgeven in erfpacht. De looptijd van erfpacht is 26 jaar.

Op deze wijze is ons vermogen met een laag risico geïnvesteerd en maken we hierop een bescheiden rendement.

De advertentie voor uitgifte in erfpacht vindt u in het komende nummer van ‘Kerknijs’ en komende week in de huis aan huis bladen Eemsbode en de Ommelander Courant.

 

 

Middaggebed

Het middag gebed van donderdag 9 december gaat niet door i.v.m. de aangescherpte coronaregels.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

7 nov.

45

22

14 nov.

55

1

21 nov.

80

80

28 nov.

50

38