Jaargang 13 : 679

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 10.45 uur, met orgelmuziek, en om 11.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Bezoek van de kerkdienst

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen!

Natuurlijk blijven de diensten thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Het is voor iedereen mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet nodig.

We bewaren in de kerk de anderhalve meter afstand van elkaar.

We zorgen dat de ruimte goed geventileerd wordt. We zingen niet meer maar kijken en luisteren naar de liederen op het scherm.

De kerkenraad vraagt mensen handen te ontsmetten bij binnenkomst. Ook vragen we om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen tijdens de dienst en bij vertrek.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen.

Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog.

Bij klachten die aan corona doen denken (verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

 

Voor de kinderen
Er is deze zondag en 5 dec. geen kinderkerk

 

Bericht van de kinderkerk.

Ook dit jaar hebben we een adventsproject.

Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een

bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder

macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

De kinderen krijgen thuis een adventsposter en een bijbehorend boekje.

Het onderwerp van deze zondag is Lucas 2 : 1 – 5 ‘De volkstelling’.

 

 symbolische schikking 1e Advent

Het verhaal gaat over de aankondiging van een nieuwe tijd. De opkomende zon is nog maar klein. Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen.

Lezen: Lucas 1:5-25

‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin’.

Lied 513:4

 

 

Voorganger; ds. G. Knol                                      

Organist; Annejet Dijkman

 

Welkom en mededelingen

Lied 213: 1

Bemoediging en groet

Wij steken de eerste Adventskaars aan

Lied 213: 3 en 5

Gebed

Thema: einde en nieuw begin – of eindeloze herhaling?

Kinderlied / projectlied / kindermoment

Lezing: Lucas 21,25-31 en 1,5-25

Lied 158a: 1

Verkondiging

Stilte

Lied om naar te luisteren:

Psalm 51 (witter dan sneeuw, Psalm Project)

Gebeden

afgesloten met Onze Vader

       Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,

       laat uw koninkrijk komen laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

      Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

      Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

      En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.

      Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid.

      AMEN

Inzamelingen

Slotlied: Lied 439: 1 en 2 (orgel en tekst op beamer)

Zegen

 

 

Collecte

De collecte is voor het zeemanshuis (diaconie) en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Collecte via Tikkie

U hebt het misschien al gezien, sinds afgelopen zondag kunnen we ook geven aan de collectes via Tikkie. In de dienst en op de nieuwbrief staan telkens twee QR codes, één voor de eerste, en één voor de tweede collecte. We hebben deze mogelijkheid toegevoegd om het makkelijker maken om geld te geven voor wie dat handig vindt, niet als vervanging van andere manieren. 

Dit zijn iedere week dezelfde codes, u kunt de hele week via de tikkie geld geven. Vanaf vrijdag, wanneer de nieuwe nieuwsbrief is  rond gestuurd gaat het gedoneerde bedrag naar het nieuwe doel.  Doordat het iedere week dezelfde tikkie is kan het zijn dat u een melding krijgt dat u de Tikkie al eerder hebt betaald, maar deze kunt u gewoon wegklikken en doorgaan met het geven van uw gift.

 

   

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar        mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

5 december gezinsdienst: ‘Vol verwachting…!’   

“Vol verwachting klopt ons hart, wie krijgt dit en wie krijgt dat?!”  

Kijken jullie ook zo uit naar pakjesavond? Of vinden jullie het soms ook wel een beetje té spannend? Je hoopt dat je verwachting uitkomt, maar wat als dat niet gebeurt en het tegenvalt?  

In de gezinsdienst gaan we geen Sinterklaasfeest vieren, maar er is wel een cadeau! Voor wie zou het zijn? En wat zou erin zitten? Het thema van de dienst is “Vol verwachting...!” En er gaan onverwachte dingen gebeuren in de dienst!  

Je kunt om 10.00 uur naar Elim komen, maar je kunt ook meekijken én meedoen via Kerkdienstgemist.nl. Als je thuis mee wilt doen, is het handig om een groot hardgekookt ei, een lege glazen fles (met een hals iets groter dan het ei) en lucifers klaar te zetten. Had je niet verwacht hè? 

We verwachten dat het een verrassende en afwisselende dienst voor jong en oud wordt! Tot ziens op zondag 5 december! 

Namens de gezinsdienstcommissie,       

Tjitske Burgstra  

 

 

 Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 7 (van 12 dec. t/m 23 jan. 2022) kan tot 29 nov. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

3 nov.

27

2

7 nov.

45

22

14 nov.

55

1

21 nov.

80

80