Jaargang 13 : 678

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Bezoek van de kerkdienst

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen!    Natuurlijk blijven de diensten thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Het is voor iedereen mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet nodig.

We bewaren in de kerk de anderhalve meter afstand van elkaar.

We zorgen dat de ruimte goed geventileerd wordt.

De kerkenraad vraagt mensen handen te ontsmetten bij binnenkomst.

Ook vragen we om een mondkapje te dragen bij binnenkomst, bij verplaatsingen tijdens de dienst en bij vertrek.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen.

Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog.

Bij klachten die aan corona doen denken (verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

 

Voor de kinderen
Er is elke zondag van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?

 

 

21 nov. Eeuwigheidszondag

Voor deze zondag zijn de familieleden van de overleden gemeenteleden aangeschreven met een uitnodiging voor deze dienst in Elim.

We hopen op uw begrip, als wij die mensen voorrang geven om deze dienst bij te wonen.

U bent natuurlijk van harte welkom maar we moeten even op de aantallen in de zaal letten.

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel                                       

Organist; dhr. J.W.F. Veldman

 

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Aansteken van de Paaskaars

Intochtslied: Psalm 62

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Dit is een huis om de Heer te ontmoeten

Gebed

Schriftlezing: 1 Korintiers 15:35-38, 42-49 (NBV ’21)

Lied (orgel): 283: 1, 3, 4, en 5 - In de veelheid van geluiden

Overdenking

Lied (orgel): 625 – Groen ontluikt de aarde

 

Aansteken van de kaarsen, onder zacht orgelspel – We noemen één voor één de namen van wie ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn, en steken een kaars aan om hen te gedenken. Als laatste steken we een kaars aan voor wie niet met name genoemd zijn. Thuis kunt u dan ook een kaars aansteken, voor wie u zelf wilt gedenken.

Lied: Onze namen staan geschreven

Dankgebed en voorbede, stil gebed, onze Vader

Gedicht

Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaar verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

Aandacht voor de collecte

Lied (orgel): Weerklank 504 - Droog met uw wind mijn tranen

Zegen            Orgelspel

 

Door de verscherpte maatregelen rondom het coronavirus is besloten na de dienst geen koffie te drinken.   De kerkenraad

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de          

fam. B. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6. De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met   inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Financiële gemeenteavond

Op woensdag 24 november is om 20.00 uur de financiële gemeenteavond in Elim. De gemeenteavond is ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Meer informatie vindt u op de agenda die u per mail wordt toegestuurd.

 

 

5 december gezinsdienst: ‘Vol verwachting…!’   

“Vol verwachting klopt ons hart, wie krijgt dit en wie krijgt dat?!”  

Kijken jullie ook zo uit naar pakjesavond? Of vinden jullie het soms ook wel een beetje té spannend? Je hoopt dat je verwachting uitkomt, maar wat als dat niet gebeurt en het tegenvalt?  

In de gezinsdienst gaan we geen Sinterklaasfeest vieren, maar er is wel een cadeau! Voor wie zou het zijn? En wat zou erin zitten? Het thema van de dienst is “Vol verwachting...!” En er gaan onverwachte dingen gebeuren in de dienst!  

Je kunt om 10.00 uur naar Elim komen, maar je kunt ook meekijken én meedoen via Kerkdienstgemist.nl. Als je thuis mee wilt doen, is het handig om een groot hardgekookt ei, een lege glazen fles (met een hals iets groter dan het ei) en lucifers klaar te zetten. Had je niet verwacht hè? 

We verwachten dat het een verrassende en afwisselende dienst voor jong en oud wordt! Tot ziens op zondag 5 december! 

Namens de gezinsdienstcommissie,        Tjitske Burgstra  

 

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

31 okt

35

9

3 nov.

27

2

7 nov.

45

22

14 nov.

55

1