Jaargang 13 : 676

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. Ook het houden van anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn! Wel bewaren we in de kerk ‘gepaste afstand’ van elkaar, en zorgen we dat de ruimte goed geventileerd wordt. Mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer mogelijk.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen. Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, en bij klachten die aan corona doen denken (zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

Gepaste afstand

Gepaste afstand houdt in dat we naast elke ‘bubbel’ (persoon of gezin) in de kerk een stoel vrij houden. Daarnaast staan de rijen een meter uit elkaar. Achterin de kerkzaal staat een aantal stoelen wel op anderhalve meter uit elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft. We verwachten dat u hierin rekening houdt met elkaar, zodat iedereen zich op zijn gemak mag voelen in de kerk.

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen! We hopen dat de kerkdiensten weer stukje bij beetje worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten ook thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Voor de kinderen
Er is elke zondag van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel           viering Heilig Avondmaal

Organist; dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied (begeleid door het orgel): 146: 1 en 4

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 9:18-26

De Zandtovenaar - het dochtertje van Jaïrus

Lied (begeleid door het orgel): Hemelhoog 609 – Machtig God, sterke Rots

Overdenking

Luisterlied: 880 - Het leven op aarde is vreugde en rijkdom

Inzameling van de gaven

Nodiging en tafelgebed

Lied: 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Viering van het Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbede; stil gebed; Onze Vader

Slotlied: Wees stil voor het aangezicht van God

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie/voedselbank en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de heer en mevrouw Veldman-Klinkhamer, Lage Trijnweg 30 als teken van bemoediging.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

17 okt.

40

23

24 okt.

51

21

31 okt

35

9

3 nov.

27

2


 

Scheepsrampen herdacht

Op zondag 14 november 2021 worden de gevallenen op zee herdacht.

In Eemshaven, IJmuiden en Rotterdam worden daarom kerkdiensten gehouden.

De herdenkingen maken deel uit van een traditie die na WO II is begonnen.

Er zal worden gezongen, uit de bijbel gelezen, gebeden en gepreekt.

Als meest bijzondere moment in de diensten wordt echter de minuut stilte ervaren waarbij gedacht wordt aan ‘hen die zijn in nood op zee’. Daarna wordt ‘het zeemanslied’ gezongen.

De collectes in deze diensten zullen ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden; in Eemshaven voor de pakketten die ook dit jaar daar uitgereikt worden rond de kerstdagen en in

IJmuiden en Rotterdam voor het Comité Kerstfeest op Zee.

Voor alle diensten geldt: u bent na afloop van harte welkom voor een kopje koffie.

Een ieder die zich verbonden voelt met mensen die leven en werken op zee is van harte uitgenodigd een van de diensten bij te wonen.

 

Zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH.

Aanvang: 16.00 uur, voorganger Pastor Sven Standhardt m.m.v. Fluitensemble Unda Maris o.l.v.

Hermien Aartsen. Begeleiding samenzang Annejet Dijkman.

 

Corona Maatregelen: in tegenstelling tot voorgaande jaren zijn we vanwege de corona regels

genoodzaakt u te vragen zich van tevoren aan te melden:

bij voorkeur per e-mail aan: of telefonisch 06 17 13 51 65.

Maximaal 50 personen - met een vaccinatie- of testbewijs (QR code of papieren bewijs).

www.zeemanshuiseemshaven.nl