Jaargang 13 : 675

==============================================================================

 

De uitzending wordt gestart om 18.45 uur, met orgelmuziek, en om 19.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. Ook het houden van anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn! Wel bewaren we in de kerk ‘gepaste afstand’ van elkaar, en zorgen we dat de ruimte goed geventileerd wordt. Mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer mogelijk.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen. Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, en bij klachten die aan corona doen denken (zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

Gepaste afstand

Gepaste afstand houdt in dat we naast elke ‘bubbel’ (persoon of gezin) in de kerk een stoel vrij houden. Daarnaast staan de rijen een meter uit elkaar. Achterin de kerkzaal staat een aantal stoelen wel op anderhalve meter uit elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft. We verwachten dat u hierin rekening houdt met elkaar, zodat iedereen zich op zijn gemak mag voelen in de kerk.

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen! We hopen dat de kerkdiensten weer stukje bij beetje worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten ook thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst voor Dankdag voor gewas en arbeid

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 150: 1 en 2 (Psalm 150)

Gebed

Lezing: Leviticus 2-3:5, NBV ‘21

Lied: 719 – Loof God voor de vruchten van boomgaard en land

Overdenking

Lied: 718 – God die leven hebt gegeven

Gedicht

Dankgebed; Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Slotlied: 150a: 1, 2 en 4 – Geprezen zij God

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de voedselbank en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Van de Diaconie:

De collecte die wordt gehouden op de Dankdag is bestemd voor de

voedselbank. We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

NL81 RABO 0136 174957 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

We houden als diaconie een inzamelingsactie voor de voedselbank op zaterdag 6 november.

We staan van 10.00-11.00 uur op de parkeerplaats bij Elim. Daar kunt u zelf spullen in de auto leggen!

Voorbeelden van artikelen die nodig zijn:

Persoonlijke verzorgingsartikelen, was- en schoonmaakartikelen,

Houdbare producten zoals: vis, vlees en groenteconserven, pasta`s/rijst + sausen, koffie, thee, suiker

en gedroogde kruiden.

Douwe Egberts-punten zijn ook welkom, voor elke 500 punten krijgt de voedselbank 1 pak koffie.

We hopen u die zaterdagmorgen te mogen begroeten en bent u niet in de gelegenheid het te

brengen kunt u contact opnemen met Harry Berends (tel. 0629100362)