Jaargang 13 : 673

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. Ook het houden van anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn! Wel bewaren we in de kerk ‘gepaste afstand’ van elkaar, en zorgen we dat de ruimte goed geventileerd wordt. Mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer mogelijk.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen. Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, en bij klachten die aan corona doen denken (zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

Gepaste afstand

Gepaste afstand houdt in dat we naast elke ‘bubbel’ (persoon of gezin) in de kerk een stoel vrij houden. Daarnaast staan de rijen een meter uit elkaar. Achterin de kerkzaal staat een aantal stoelen wel op anderhalve meter uit elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft. We verwachten dat u hierin rekening houdt met elkaar, zodat iedereen zich op zijn gemak mag voelen in de kerk.

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen! We hopen dat de kerkdiensten weer stukje bij beetje worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten ook thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Voor de kinderen
Er is elke zondag van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?

 

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist; Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 121: 1 en 4 (begeleid op het orgel)

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Lied: 216 - Dit is een morgen

Lezing: Matteüs 9:9-13 (NBV21)

Overdenking

Orgelspel

Gedicht: LvdK gezang 395: O Heer, verberg U niet voor mij

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Opwekking 602 – Vrede van God (begeleid op het orgel)

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar

dhr. J. Brontsema, Westersingel die weer thuis kwam uit het ziekenhuis en er gaan bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. H. West-Kolk, Jonker 2.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Bericht van overlijden

Op donderdag 21 oktober is Martha Wiersema-Everts overleden, op de leeftijd van 86 jaar. Wij wensen haar familie Gods nabijheid toe in deze tijd van rouw en afscheid.

De uitvaart is dinsdag 26 oktober om 12.00 uur vanuit de Fivelhof in Delfzijl. Om 12.00 uur is de dienst, aansluitend is er koffie en thee, aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats in Spijk.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

26 sept.

42

18

3 okt.

67

24

10 okt.

55

13

17 okt.