jaargang 13 : 672

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. Ook het houden van anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn! Wel bewaren we in de kerk ‘gepaste afstand’ van elkaar, en zorgen we dat de ruimte goed geventileerd wordt. Mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer mogelijk.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen. Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, en bij klachten die aan corona doen denken (zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

Gepaste afstand

Gepaste afstand houdt in dat we naast elke ‘bubbel’ (persoon of gezin) in de kerk een stoel vrij houden. Daarnaast staan de rijen een meter uit elkaar. Achterin de kerkzaal staat een aantal stoelen wel op anderhalve meter uit elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft. We verwachten dat u hierin rekening houdt met elkaar, zodat iedereen zich op zijn gemak mag voelen in de kerk.

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen! We hopen dat de kerkdiensten weer stukje bij beetje worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten ook thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Voor de kinderen
Er is elke zondag van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?

 

 

Voorganger; ds. W.T. Spoelstra

Organist; dhr. J. Cijsouw

 

Orde van dienst

Orgelspel

Het oefenen van de acclamatie. De organist speelt de melodie 2 x en daarna 1 x zingen

 

Afkondigingen,

aansteken van de paaskaars door de ouderling van dienst.

Lied van de intocht: Psalm 122 : 1

Onze hulp en groet

Vg. Onze hulp is de naam van de Heer

Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg. Hij blijft trouw Altijd!

Gem. Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.

Vg. De Heer zij met u met zijn genade en vrede.

Gem. Ook met u zij de Heer.

 

Zingen: Acclamatie: lied 122a het slot:

            Vrede vanwege het huis van de Heer!

            Al wie jou mint: het goede!

            Vrede vanwege het huis van de Heer!

            Vrede alom en het goede!

Lezen uit de Thora: Leviticus 18 : 1 – 5 en daarna Exodus 20 1 – 17

Zingen: Het liefste lied van overzee deel 1: nr. 58      melodie lied 150a

Zondagsgebed       

Lezen: Maleachi 2 : 10 – 16

Zingen: Psalm 143 : 1 , 2

Lezen: Marcus 10 : 1 – 12  

Zingen: Lied 791 : 1 , 2 , 3 , 6

 Uitleg/verkondiging                       

Orgelspel

Zingen: Lied 885 : 1 , 2

Gebeden. Na een moment van stilte: Onze Vader, tekst lied 369d (tekst op de beamer)

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 418 : 1 , 2    

Wegzending en zegen

 

 

Collecte

De collecte is voor KIA Werelddiaconaat en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar

mw. T. Klevering-Medendorp, Ubbenasingel 51 die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Middaggebed - donderdag 21 oktober
Op donderdag 21 oktober is er om 13.00 uur weer een korte middaggebedsviering in Elim in Spijk. U bent van harte welkom!

 

 

Meedenken/meedoen gezinsdienst 5 december 2021?

De gezinsdienst-commissie zoekt enthousiaste mensen die willen helpen bij de voorbereiding van de gezinsdienst op 5 december. De gezinsdienst is een gezellige dienst gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Heb jij leuke ideeën? Lijkt het je leuk om een keer samen een dienst voor te bereiden? Of vind je het juist leuk om ín de dienst iets te doen of te helpen? DIT IS JE KANS !  Het eerste overleg is eind oktober. 

Voor meer info of aanmelden: Tjitske Burgstra, telnr. 0596-567838 /  

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

19 sept.

63

19

26 sept.

42

18

3 okt.

67

24

10 okt.

55

13