Het middaggebed van donderdag 14 okt. is i.v.m. een begrafenis verschoven

naar donderdag 21 okt. 13.30 uur in Elim.