Jaargang 13 : 671

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. Ook het houden van anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn! Wel bewaren we in de kerk ‘gepaste afstand’ van elkaar, en zorgen we dat de ruimte goed geventileerd wordt. Mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer mogelijk.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen. Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, en bij klachten die aan corona doen denken (zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

Gepaste afstand

Gepaste afstand houdt in dat we naast elke ‘bubbel’ (persoon of gezin) in de kerk een stoel vrij houden. Daarnaast staan de rijen een meter uit elkaar. Achterin de kerkzaal staat een aantal stoelen wel op anderhalve meter uit elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft. We verwachten dat u hierin rekening houdt met elkaar, zodat iedereen zich op zijn gemak mag voelen in de kerk.

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen! We hopen dat de kerkdiensten weer stukje bij beetje worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten ook thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Voor de kinderen
Er is elke zondag van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?

 

 

Voorganger; ds. E.C. Rooseboom

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

THEMA: Het huis van de Heer.

Orgelspel

Welkom door de o.v.d.

Aanvangslied 971: 1 en 2 (=gezang 320 ingekort)

Bemoediging en groet (Hierna gaat de gemeente zitten)

Stil gebed en drempelgebed 

Korte inleiding op het thema 

Drempellied 272: 1 en 4 (=gezang 324)

Gebed voor de wereld

Loflied 474: 1 en 4 (=gezang 147)

Gebed om de Heilige Geest

Antwoordlied 679: 1 en 4 (=gezang 248 met nw. melodie)

Moment voor de kinderen, kinderlied: ik zag een kuikentje

LEZING

Een bloemlezing van 10 coupletten uit de berijmde psalmen over het Huis van de Heer

Antwoordlied 23b: 2 en 5 (=gezang 14)(naar psalm 23)

Preek: Wie komt er in m’n huisje?

Antwoordlied 364 1 t/m 6 (=gezang 322)

Slotgebed: voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte onder orgelspel 

Slotlied 447: 1 en 3 (=gezang 23) 

Zending en zegen  beantwoord met 3x gezongen Amen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar de heer en mevrouw H. Sikkema-Kap, Westersingel 11, die 5 okt. J.l. 50 jaar getrouwd waren.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 6 (van 24 okt. t/m 5 dec. 2021) kan tot 11 okt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

Meedenken/meedoen gezinsdienst 5 december 2021?

De gezinsdienst-commissie zoekt enthousiaste mensen die willen helpen bij de voorbereiding van de gezinsdienst op 5 december. De gezinsdienst is een gezellige dienst gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Heb jij leuke ideeën? Lijkt het je leuk om een keer samen een dienst voor te bereiden? Of vind je het juist leuk om ín de dienst iets te doen of te helpen? DIT IS JE KANS !  Het eerste overleg is eind oktober. 

Voor meer info of aanmelden: Tjitske Burgstra, telnr. 0596-567838 /  

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

12 sept.

48

18

19 sept.

63

19

26 sept.

42

18

3 okt.

67

24