Jaargang 13 : 670

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. Ook het houden van anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Dat is iets waar we dankbaar voor zijn! Wel bewaren we in de kerk ‘gepaste afstand’ van elkaar, en zorgen we dat de ruimte goed geventileerd wordt. Mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer mogelijk.

U hoeft geen coronapas te tonen om naar de kerk te komen. Van kracht blijven de ‘algemene’ regels: handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog, en bij klachten die aan corona doen denken (zware verkoudheid, keelpijn, hoofdpijn, smaakverlies) laten testen/thuisblijven.

Gepaste afstand

Gepaste afstand houdt in dat we naast elke ‘bubbel’ (persoon of gezin) in de kerk een stoel vrij houden. Daarnaast staan de rijen een meter uit elkaar. Achterin de kerkzaal staat een aantal stoelen wel op anderhalve meter uit elkaar, voor wie daar behoefte aan heeft. We verwachten dat u hierin rekening houdt met elkaar, zodat iedereen zich op zijn gemak mag voelen in de kerk.

Iedereen is welkom

U bent van harte welkom om naar de kerkdienst te komen! We hopen dat de kerkdiensten weer stukje bij beetje worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten ook thuis live te volgen met beeld en geluid.

 

Voor de kinderen
We nodigen alle kinderen uit om tijdens de doopdienst aanwezig te zijn in Elim.
Na de doop zullen we naar het MFC lopen voor de kinderkerk. Hier kunnen de kinderen na afloop van de dienst weer opgehaald worden.


Vanaf 10 oktober is er iedere week van 10.00-11.00 uur kinderkerk in het MFC, jij komt toch ook?
Wij hebben er zin in.
Een groet van de leiding van de kinderkerk

 

Doopdienst

Jan Herman en Orianne Wieringa laten vandaag hun dochtertje Linda Margrietha (Lianne) dopen. Lianne is geboren op 5 maart 2021.

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist; Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

-Welkom

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Intochtslied (begeleid op het orgel): 978: 1 en 2 – Aan U behoort, o Heer der Heren

Bediening van de doop

-Onderwijzing

-Doopvragen

-Doopgebed

-Staande zingen we de geloofsbelijdenis (begeleid op het orgel): 340b

-De kinderen mogen naar voren komen

-Bediening van de Heilige Doop aan Linda Margrietha Wieringa

-De doopkaars wordt aangestoken (door de ouderling van dienst, en op de tafel gezet)

-Lied (begeleid op het orgel): 416: 1, 2 en 3 – Ga met God

-Geloften

-Verwelkoming door de gemeente

Ik wil iedereen vragen om te gaan staan, Zodat we Lianne welkom kunnen heten in onze gemeente.

Voorganger:

Gemeente, draag Lianne, en haar ouders, Jan Herman en Orianne, in uw gebeden,

en ga met hen de weg van Gods Koninkrijk.

Antwoord van de gemeente:

Welkom, kind van God, Welkom in de kerk van Christus, Wereldwijd en in ons midden.

-Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kinderkerk

-Gebed om de Heilige Geest

-Schriftlezing: 1 Johannes 4:7-12, uit de Bijbel in gewone taal

-Lied (begeleid op het orgel): 348: 1, 2, 3 en 8 – Heer van uw kerk

-Overdenking

-Lied: Parel in Gods hand

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Aandacht voor de collecte

-Slotlied (begeleid op het orgel): 885 – Groot is Uw trouw, o Heer

-Zegen

 

 

Collecte

De collecte is voor Kerk en Israël en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar de heer en mevrouw A. Flikkema-Rollema, Havenweg 8, i.v.m. hun 45 jarig huwelijksjubileum van jl. vrijdag 1 okt.

De bloemen van deze zondag geven we mee aan de doopouders.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 6 (van 24 okt. t/m 5 dec. 2021) kan tot 11 okt. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Start nieuw clubseizoen

Dinsdag 5 okt. start het clubseizoen. De kinderen zijn om 18.30 uur welkom in het MFC (Fiepko Coolman)

 

Meedenken/meedoen gezinsdienst 5 december 2021?

De gezinsdienst-commissie zoekt enthousiaste mensen die willen helpen bij de voorbereiding van de gezinsdienst op 5 december. De gezinsdienst is een gezellige dienst gericht op gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Heb jij leuke ideeën? Lijkt het je leuk om een keer samen een dienst voor te bereiden? Of vind je het juist leuk om ín de dienst iets te doen of te helpen? DIT IS JE KANS !  Het eerste overleg is eind oktober. 

Voor meer info of aanmelden: Tjitske Burgstra, telnr. 0596-567838 /  

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

5 sept.

55

21

12 sept.

48

18

19 sept.

63

19

26 sept.

42

18


STEUN ST. DE OPEN HOF

Koop een boek voor € 1,00   (of meer)

waar?         Oprit Luingahof

wanneer?   Alle dagen

Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor   beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij De Luingahof en Renny of bij de kerk. In Spijk kunt u uw boeken brengen bij Jannie Pijper Tweehuizerweg 5 of bij Marleen Kooistra Hoofdweg-Zuid 13. Deze brengen de ingeleverde boeken dan naar de Luingahof.

 
   

 

  • Open Hof een veilige plek!

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

Dit is een gezamenlijk project van de

Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd