Jaargang 13 : 669

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. We houden ons nog steeds aan de maatregel van anderhalve

meter afstand, maar mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer toegestaan.

We hopen dat de kerkdiensten stukje bij beetje weer worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten live te volgen met beeld en geluid.

Het maximum aantal bezoekers van Elim is 25-35 personen (maar op dat aantal zitten we op dit moment nog lang niet, dus u kunt gerust komen).

 

Voorganger; ds. S.W. Bijl

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma

Orde van dienst

orgelspel

welkom en mededelingen

aansteken paaskaars, in de kerk en thuis

moment van stilte, bemoediging en groet

drempelgebed

lied psalm 100

gebed om ontferming, afgesloten met zingen refrein lied 547

glorialied 305: 1

gebed van de zondag

kinderlied

lezing Marcus 9: 38 - 50

lied 217

overdenking

orgelspel

lied 837: 4

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

collecte

slotlied 425

zegen, Amen

orgelspel

 

 Collecte

De collecte is voor de zending (KIA) en de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar de heer en mevrouw E. Pijper-Dijkman, mw. E. Dijkhuizenlaan 5 i.v.m. hun 50 jarig huwelijksjubileum van 24 sept jl. en naar de heer en mevrouw J.W.F. Veldman-Klinkhamer, Lage Trijnweg 30 met hun 40 jarig huwelijksjubileum van jl. zaterdag 25 sept.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Gemeenteavond 28 september

Op dinsdag 28 september is er een gemeenteavond. We willen u/jou graag weer

ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, en ook een aantal

praktische zaken bij u onder de aandacht brengen. Meer informatie in de aparte bijlage.

 

 

3 oktober doopdienst

Op zondag 3 oktober willen Jan Herman en Orianne Wieringa hun dochtertje Linda Margrietha (Lianne) laten dopen. Lianne is geboren op 5 maart 2021. Wij kijken ernaar uit om dat samen als

gemeente te vieren!

De kerkenraad

 

Winterprogramma (vorig week met de maillijst naar u verzonden)
Elk jaar houden we elkaar als de vijf kerken van het cluster Hogeland-Oost (Loppersum-Maarland,, Bierum-Holwierde-Krewerd, Godlinze- 't Zandt, Spijk-Losdorp) op de hoogte van ons aanbod aan kringwerk, met de insteek dat we elkaar uitnodigen om met onze activiteiten mee te doen.
Kijk dus naar het aanbod van je eigen kerk, maar ook naar dat van de andere kerken! En als je iets vindt dat je aanspreekt, aarzel niet om je aan te melden of gewoon een keertje te gaan kijken om te zien of het bij je past.

Vriendelijke groet,

De kerkenraad

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

29 aug.

44

25

5 sept.

55

21

12 sept.

48

18

19 sept.

63

19

 

STEUN ST. DE OPEN HOF

Koop een boek voor € 1,00   (of meer)

waar?         Oprit Luingahof

wanneer?   Alle dagen

Het gaat goed met de boekenverkoop!

Heeft u boeken/tijdschriften die u hiervoor   beschikbaar wil stellen dan kunt u deze brengen bij De Luingahof en Renny of bij de kerk. In Spijk kunt u uw boeken brengen bij Jannie Pijper Tweehuizerweg 5 of bij Marleen Kooistra Hoofdweg-Zuid 13. Deze brengen de ingeleverde boeken dan naar de Luingahof.

 
   
  • Open Hof een veilige plek!

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

Zie http://openhof.org

Dit is een gezamenlijk project van de

Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd