Jaargang 13 : 668

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren is niet meer nodig. We houden ons nog steeds aan de maatregel van anderhalve

meter afstand, maar mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), en ook zingen is weer toegestaan.

We hopen dat de kerkdiensten stukje bij beetje weer worden zoals we dat gewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten live te volgen met beeld en geluid.

Het maximum aantal bezoekers van Elim is 25-35 personen (maar op dat aantal zitten we op dit moment nog lang niet, dus u kunt gerust komen).

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel     Startdienst

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma

Startzondag

Zondag vieren wij de startzondag: de start van het nieuwe seizoen! De kerkdienst is om 10.00 uur in Elim. U bent van harte welkom om naar de kerk te komen, of om de dienst thuis te volgen. Na de dienst, rond 11.15 uur, gaan we naar het plein van de voormalige Fiepko Coolmanschool, waar we koffie en thee hebben met wat lekkers. Ook is daar gelegenheid voor jong en oud om verschillende buitenspelletjes te spelen. En als het slecht weer is verhuizen we gewoon naar binnen.

Wij hopen jullie dan te zien, en samen het jaar op een mooie en gezellige manier te beginnen!

De startdienstcommissie: Trisha Berends, Kornelia Keizer, Gerda Wiersema en Jake Schimmel

 

Orde van dienst

Thema: Er is hoop voor de toekomst

Orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 10000 redenen

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Verrassing door de kinderen

Lezing: Mattheüs 6:7-13 en 31-34, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: Sela – Ik zal er zijn

Overdenking

Lied: Zoek eerst het Koninkrijk van God

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

Gedicht: Huub Oosterhuis – Onze Vader verborgen

Inzameling van de gaven

Slotlied: Wat de toekomst brengen moge

Zegen

Lied na de dienst: U geeft rust

 

Collecte

De collecte is voor het project de “Open Hof” en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Missie van de Open Hof

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

De Open Hof is 1977 gesticht door de Groninger kerken als diaconaal-pastoraal centrum. Van daaruit is zij gegroeid naar een plaats van ontmoeting waar de christelijke waarden ‘gerechtigheid’ en ‘barmhartigheid’ leidend zijn. De Open Hof weet zich gedragen door de deelnemende kerken en de gemeente Groningen. Vrijwilligers zijn de basis van de Open Hof. Ze zijn de kurk waarop de Open Hof drijft. Zij doet haar werk in de context van de stad en alle daarbij behorende relaties.

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar       mw. A. V. Heuvelen-Klevering, Kl. Dijkstraat 11 die geopereerd is aan haar hand/pols.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Middaggebed

Op donderdag 23 sept. 13.30 uur is er weer een middaggebed in Elim. U/jij bent van harte welkom.

 

 

Gemeenteavond 28 september

Op dinsdag 28 september is er een gemeenteavond. We willen u/jou graag weer ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, en ook een aantal

praktische zaken bij u onder de aandacht brengen. Meer informatie over de tijd, de locatie en de inhoud van de avond volgen nog.

We hopen dat u de datum vast vrij kunt houden in uw agenda.

Vriendelijke groet,     De kerkenraad

 

 

3 oktober doopdienst

Op zondag 3 oktober willen Jan Herman en Orianne Wieringa hun dochtertje Linda Margrietha (Lianne) laten dopen. Lianne is geboren op 5 maart 2021. Wij kijken ernaar uit om dat samen als

gemeente te vieren!

De kerkenraad

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

22 aug.

Bierum

 

29 aug.

44

25

5 sept.

55

21

12 sept.

48

18


22 september   MFC Inloopavond in de Fiepko Coolman ( mevr. Evers dijkhuizenlaan 55)          

Tussen 19:00 en 21:00 uur kunt u daar meer info krijgen over de plannen van de verbouwing.                  

Bestuur Stichting MFC