Jaargang 13 : 667

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Het is voor iedereen weer mogelijk om de kerkdienst te bezoeken. Reserveren isniet meer nodig. We houden ons nog steeds aan de maatregel van anderhalve

meter afstand, maar mondkapjes zijn niet meer verplicht (wel toegestaan), enook zingen is weer toegestaan.

We hopen dat de kerkdiensten stukje bij beetje weer worden zoals we datgewend zijn. Natuurlijk blijven de diensten live te volgen met beeld en geluid.

Het maximum aantal bezoekers van Elim is 25-35 personen (maar op dat aantalzitten we op dit moment nog lang niet, dus u kunt gerust komen).

 

 

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen we rond 11.00 uur koffie drinken aan de Hoofdweg Z / Nesweg/ Havenweg.

Mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan hoort u dit tijdens de dienst.

U/jij bent van harte welkom.

 

Voorganger; ds. K.G. Pieterman               viering  Heilig Avondmaal

Organist; mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

Tweede zondag van de herfst

-Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars aan te steken.

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: Ps. 66: 1.7

-Gebed

-Schriftlezing: Genesis 45, 1- 15

-Lied: LB 166a

-Schriftlezing Johannes 7,25- 31

-Lied: LB 837

-Overdenking

-Lied: LB 974

Tafelgebed

Lied: LB 405

Tafelgebed

Uitdeling en tafelgemeenschap

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Collecte

-Slotlied: LB 103c: 1.5

-Zegen

-Orgelspel na de dienst

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de heer J.J. de Haan, Ubbenasingel 33 die thuis gekomen is uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Startzondag

Op zondag 19 september vieren wij de startzondag: de start van het nieuwe seizoen! De kerkdienst is om 10.00 uur in Elim. U bent van harte welkom om naar de kerk te komen, of om de dienst thuis te volgen. Na de dienst, rond 11.15 uur, gaan we naar het plein van de voormalige Fiepko Coolmanschool, waar we koffie en thee hebben met wat lekkers. Ook is daar gelegenheid voor jong en oud om verschillende buitenspelletjes te spelen. En als het slecht weer is verhuizen we gewoon naar binnen.

Wij hopen jullie dan te zien, en samen het jaar op een mooie en gezellige manier te beginnen!

De startdienstcommissie: Trisha Berends, Kornelia Keizer, Gerda Wiersema en Jake Schimmel

 

 

Gemeenteavond 28 september

Op dinsdag 28 september is er een gemeenteavond. We willen u/jou graag weer

ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee, en ook een aantal

praktische zaken bij u onder de aandacht brengen. Meer informatie over de tijd,

de locatie en de inhoud van de avond volgen nog. We hopen dat u de datum vast

vrij kunt houden in uw agenda.

Vriendelijke groet,

De kerkenraad

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

15 aug.

58

15

22 aug.

Bierum

 

29 aug.

44

25

5 sept.

55

21