Jaargang 13 : 666

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen.

tel. 0596592023 mail: 
Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

 

 

Er is deze zondag kinderkerk in de voormalige Fiepko Coolmanschool, welkom vanaf 9.45 uur

 

Koffiedrinken na de dienst

Deze zondag willen we rond 11.00 uur koffie drinken aan de Hoofdweg Z / Nesweg/ Havenweg.

Mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan hoort u dit tijdens de dienst.

U/jij bent van harte welkom.

 

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Organist; dhr. J. Cijsouw

Orde van dienst

Jong- en oud- dienst. voorbereiding Heilig Avondmaal

Thema: Lees je Bijbel

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Uw woord is een lamp & psalm 119: 40

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag

Lezing: Psalm 119: 105   105Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.

Orgelspel

Overdenking

Lied: Stuart Townend – Every Promise

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: 119a – Uw Woord omvat mijn leven

Zegen

Orgelspel

 

In gesprek over een stukje uit de Bijbel

Samen over de Bijbel praten kan heel mooi zijn. Daarom heb ik voor u/jou thuis een korte Bijbelstudie voorbereid. Ik nodig je uit om de tekst eens samen hardop te lezen, en dan in gesprek te gaan over de vragen.

Voor je gaat lezen, kan het mooi zijn om samen te bidden:

God, wij gaan lezen uit de Bijbel. Wilt U ons helpen om te begrijpen wat we lezen. En geven dat we er mooie gesprekken over mogen hebben. Help ons om in deze woorden Uw stem te verstaan. Amen.

Lukas 19: 1-10 (NBV)

1Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’

-Laat iedereen die meedoet om de beurt deze vraag beantwoorden: wat uit dit verhaal blijft bij jou het meeste hangen?

-Wie komen er allemaal voor in dit verhaal?

-Zacheüs was een tollenaar. Wat is een tollenaar? Waarmee zou je dat in deze tijd kunnen vergelijken?

-Waarom denk je dat Zacheüs Jezus zó graag wilde zien, dat hij in een boom klom?

-Heb jij je wel eens wat buitengesloten gevoeld? Hoe was dat?

-Zacheüs kan niet bij Jezus komen. Maar Jezus ziet hem zitten in de boom, en noemt hem bij zijn naam. “Zacheüs!” Hoe zou het voor Zacheüs geweest zijn, dat Jezus juist naar hem toe kwam?

-Hoe reageren de mensen om Jezus heen op dat hij naar Zacheüs toe gaat? Waarom doen ze dat, denk je?

-Wat zegt Jezus tegen Zacheüs? En wat is het antwoord van Zacheüs daarop?

-Hoe zou het komen dat Zacheüs juist zo reageert als Jezus bij hem op bezoek wil komen?

-Wat leer je in dit stukje van Zacheüs?

-Wat leer je in dit stukje over Jezus?

-Wat leer je in dit stukje over jezelf? Op wie in dit verhaal lijk jij het meest? Waarom?

Als je dat leuk vindt, kun je deze tekst ook eens in een andere vertaling lezen dan de NBV. Wat zijn de overeenkomsten? En wat zijn de verschillen?

 

 

Collecte

De collecte is voor het eigen jeugdwerk en de tweede collecte is voor de kerk.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de fam. H.G. Scholtens, Grote Dijkstraat 3.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Startzondag

Op zondag 19 september vieren wij de startzondag: de start van het nieuwe seizoen! De kerkdienst is om 10.00 uur in Elim. U bent van harte welkom om naar de kerk te komen, of om de dienst thuis te volgen. Na de dienst, rond 11.15 uur, gaan we naar het plein van de voormalige Fiepko Coolmanschool, waar we koffie en thee hebben met wat lekkers. Ook is daar gelegenheid voor jong en oud om verschillende buitenspelletjes te spelen. En als het slecht weer is verhuizen we gewoon naar binnen.

Wij hopen jullie dan te zien, en samen het jaar op een mooie en gezellige manier te beginnen!

De startdienstcommissie: Trisha Berends, Kornelia Keizer, Gerda Wiersema en Jake Schimmel

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

8 aug

80

35

15 aug.

58

15

22 aug

Bierum

 

29 sept