Jaargang 13 : 665

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen.

tel. 0596592023 mail: 
Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

 

 

Voorganger; ds. G.A. Segger

Organist; dhr. J.W.F. Veldman

 

Orde van dienst

-Orgelmuziek

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 95: 1 en 3 “Steek nu voor God de loftrompet”

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: “TomTom – opwekking voor kinderen”

-Schriftlezing (BGT) Jeremia 1: 4-19

-Lied: “Straks bijeen als de dreiging bijeen is”

-Overdenking “Wat zie je daar, Jeremia?”

-Meditatief orgelspel

-Lied: NLB 756: 1, 2, 4, 6, 8 “Laat komen, Heer, uw rijk”

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader (NBG ‘51 traditioneel)

-Collecte:

-Slotlied: NLB 428 “Overvloedig geef Ik u”

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd.

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht naar de

fam. J. Dijkstra, Westendorpweg 35. De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Foutje                                                                                                                                                                          

In de laatste uitgave van Kerknijs staat op bladzijde 13 dat er wekelijks kinderkerk is in de voormalige Fiepko Coolmanschool.      Dit berust op een misverstand.                            

We komen 1x per 2 weken samen, de eerstvolgende keer op zondag 5 september van 10.00 uur tot 11.00 uur. Zondag 19 september vervalt i.v.m. de Startzondag.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

1 aug

81

17

8 aug

80

35

15 aug.

58

15

22 aug

Bierum