Jaargang 13 : 664

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

 

Er is deze zondag kinderkerk in de voormalige Fiepko Coolmanschool, welkom vanaf 9.45 uur

 

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


22-08-2021 10.00 
uur Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

 

Voorganger; ds. M. de Jager, Delfzijl

Organist; dhr. Heije Wubs

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 287: 1, 2 Rond het licht dat leven doet

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 287: 5

Drempelgebed

Inleiding op de zondag

Zingen: De dorre vlakten der woestijnen uit: Evangelische Liedbundel nr. 47: 1, 3

Gebed om ontferming

Loflied: Lied 103c: 1, 2, 3 Loof de koning, heel mijn wezen

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 5: 1-18

Zingen: Wees voor ons het levend water. Tekst: Reinier Kleijer; melodie Psalm 146

Verkondiging

Zingen: Lied 534: 1, 2, 3, 4 Hij die de blinden weer liet zien

Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecten

Slotlied: Lied 834: 1, 2, 3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht.

Zegen met gezongen amen

Collecte

1e collecte: Zeemanshuis-IBAN: NL04RABO0328751995

2e collecte: Kerk IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

3e collecte: Diaconie IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar de fam. J. Dijkman-Keizer, Zwarteweg 8 i.v.m. hun 25 jarig huwelijksjubileum van afgelopen maandag 16 aug. De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Vakantie predikant

Ds. Jake Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Ds. Knol neemt indien nodig waar in deze periode.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

25 juli

90

46

1 aug

81

17

8 aug

80

35

15 aug.

58

15