Jaargang 13 : 662

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

Er is deze zondag kinderkerk in de voormalige Fiepko Coolmanschool, welkom vanaf 9.45uur

 

Zondag 8 aug. vanuit de Geref.kerk ‘t Zandt

 

Voorganger; ds. O. Doorn

Organist;

 

Orde van dienst

Voor de dienst: EvLb 223: 1-4-5

Welkom—mededelingen

Lied van intocht: Psalm 62:1

Stil gebed—votum—groet

Klein gloria

Gebed van verootmoediging

Woord van vergeving

Lied 886 (N)

Leefregel

Lied 139 B: 1-2

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus: 2: 1-12

Lied 800: 1+4

Schriftlezing; Openbaring 21: 1-4

Lied 978:4

Verkondiging

Lied 939

Wij belijden ons geloof

EvLB 186 A:2

Dankgebed—voorbeden

Slotlied: EvLb 413

Zegen gesproken amen.

 

 Collecte

Voor de voedselbank: NL 34 RABO 0374501505 Diaconie Geref Kerk ZG

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet gebracht de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Vakantie predikant

Ds. Jake Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. ds. Knol neemt indien nodig waar in deze periode.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 juli

Bierum

 

18 juli

70

27

25 juli

90

46

1 aug

81

17