Jaargang 13 : 661

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

De uitzending is deze zondag vanuit Elim in Spijk via www.kerkdienstgemist.nl

 

 Gezamenlijke zomerdiensten

Tijdens de zomerperiode vieren wij de kerkdiensten gezamenlijk met de protestantse gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en de Gereformeerde kerk 't Zandt-Godlinze.


01-08-2021 10.00 Elim Spijk, ds. N.C. Meihuizen (Kantens)
08-08-2021 10.00 
Gereformeerde kerk 't Zandt, ds. O. Doorn (Nijkerk)
15-08-2021 10.00 
Elim Spijk, ds. W.T. Spoelstra
22-08-2021 10.00 
Irenekerk Bierum, ds. M. de Jager (Delfzijl)

 

De diensten vanuit Bierum zijn live te volgen via www.kerkomroep.nl,

en de diensten vanuit Spijk en ’t Zandt zijn live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Voor het fysiek bijwonen van de dienst geldt dat in elke kerk in principe alleen de eigen gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen, volgens de regels die in die kerk gelden. Dus in Bierum kunnen de gemeenteleden van Bierum-Holwierde-Krewerd de dienst fysiek bijwonen, in Spijk de gemeenteleden van Spijk-Losdorp. In ’t Zandt zijn de diensten nog volledig digitaal.

 

 

 

Zondag 25 juli vanuit de Pg Spijk-Losdorp

 

Voorganger; ds. N.C. Meihuizen

Organist; Arie van Ballegooijen  

 

Orde van dienst

Orgelspel.

Welkom en mededelingen

Psalm 137: 1 en 2, Aan Babel stromen zaten wij

Votum en groet

Psalm 137: 3

Kyrie Gebed

Psalm 100: 1 Juicht Gode toe bazuint en zingt

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift

Schriftlezingen Lucas 10: 25-36 en Mattheus 5: 7

Schriftlezing Handelingen 9: 36-43

Lied 313: 1een rijke schat aan wijsheid schonk God ons in zijn woord.

Overdenking Hoop, een hart onder de riem, doet ons opstaan.

Lied 904: 1,2 en 5 Beveel gerust uw wegen, al wat u het harte deert,

Dankgebed:

Collecten

Slotlied: Lied 864: 1 en 2 Laat ons de Heer lof-zingen, juich al wie bij Hem hoort!

Zegen

Aan het eind gesproken Lied 416:1

 

 

Collecte

1e: Sintan IP – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

2e: Diaconie – IBAN: NL 04 RABO 0328 751 995

3e: Kerk – IBAN: NL 39 RABO 0373 722 796

 

Toelichting: Sintan IP

SINTAN IP richt zich op structurele kennisuitwisseling met ziekenhuizen en gezondheidscentra in Tanzania. D.m.v. het faciliteren van trainingen gericht op moeder- en kindzorg, het ondersteunen van lokale studenten die een medische opleiding volgen en het beschikbaar stellen van medische apparatuur.

 

 

Bloemen

Voor deze zondag zijn de bloemen vanuit onze kerk met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar fam. K.M. Brondijk-Stoppels, De Kamp 7 i.v.m. hun 64 jarig huwelijks jubileum van afgelopen maandag 26 juli.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Vakantie predikant

Ds. Gerard Knol (Bierum-Holwierde-Krewerd) heeft vakantie van 5 juli t/m 1 augustus. Ds. Jake

Schimmel (Spijk-Losdorp) heeft vakantie van 2 t/m 29 augustus. Zij nemen indien nodig voor elkaar

waar in deze periode.

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 juli

54

25

11 juli

Bierum

 

18 juli

70

27

25 juli

90

46