Jaargang 13 : 654

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen.

tel. 0596592023  mail: 
Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

 

 

Voorganger; ds. E.C. Rooseboom    viering Heilig Avondmaal

Organist:       mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst

THEMA: WAT GELOVEN WIJ? WAAR VERTROUWEN WIJ OP?

Orgelspel voor aanvang van de dienst

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: God van liefde 

Bemoediging en groet

Stil gebed en drempelgebed

Inleiding op het thema van de dienst

Kinderlied: Ik geloof -

Gebed voor de wereld

Loflied: Ere zij aan God de Vader - Gezang 255

Gebed voor de lezing

Lezing BGT: Johannes 3: 1-8 Jezus spreekt met Nikodemus

Preek: De Apostolische Geloofsbelijdenis….  zegt die ons nog wel wat?

Orgelspel

Aandacht voor de collecte

VIERING MAALTIJD VAN DE HEER

Lied: Ik geloof in God de Vader

Inleiding,  gebed om de Geest

Lied:  Aan tafel - Sela

Uitdelingswoorden EN Gemeenschap van brood en wijn

Slotlied: Er komen stromen van zegen (JdH 57)

Zending en zegen

Filmpje over de verbouwing van de kerk

Orgelspel na afloop van de dienst

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie- en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:           NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

De bloemen vanuit de kerk zijn met een hartelijke groet gebracht naar de mw. B. v.d. Laan, Tuinbouwweg 31. De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Verhuisbericht

Mevr. S. Vegter is verhuisd van de Kl. Dijkstraat 5  naar Wiemersheerd, Scheppery 2 -010   9919HJ  Loppersum

 

 

Tuin-, wandel- en fietsontmoetingen

Beste gemeenteleden,

Tijdens een wandeling of fietstocht kun je goede gesprekken hebben! Of met een kopje thee in de tuin. Hoewel een huisbezoek nu in veel gevallen nog niet aan te raden is, zijn er nu de lente weer is gekomen allerlei mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. Mocht u of jij het fijn vinden om bij goed weer eens samen te wandelen of fietsen, of een ‘tuinbezoek’ te ontvangen, laat het dan weten!

Ds. Jake Schimmel, 0596-858923 (tel.) / 06-41745065 (whatsapp), (mail).

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor  nr. 4  (van 27 juni  t/m 22 augustus 2021)  kan tot 14 juni  uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

 datum

rechtstreeks

later bekeken

16 mei

68

57

24 mei

58

28

30 mei

65

38

6 juni

71

32


 

                                               Nait Meer Allineg

Organist Kees Steketee en Loppersum’s Harmonie slaan de handen ineen!

                                       11 juni 2021    20.00 uur

Wij willen met dit concert geld ophalen voor de Liedjesfabriek.

Kijk op www.Liedjesfabriek.nl voor meer informatie over dit fantastische goede doel.

Het concert is gratis via een livestream op YouTube.

Zoek op YouTube naar Vredekerk Loppersum-Nait Meer Allineg

Voor een gift: www.geef.nl/nl/actie/orgelconcert-