Jaargang 13 : 653

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen.

tel. 0596592023 mail: 
Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

 

Voorganger; ds. J.C. Schimmel

Pianist:           mw. G. Wiersema-Bouma

 

Jong- en oud-dienst, voorbereiding HA
Zondag is er weer een jong- en ouddienst! Een dienst voor iedereen, jong en oud.
Het thema is: Fris en Fruitig.
We gaan het hebben over de vruchten van de Geest, die God wil laten groeien in ons leven.e er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

Orde van dienst

Pianospel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Geest van God

Gebed

Kindermoment: jouw lievelingsfruit!

Kinderlied: Elly en Rikkert – Ik wens je

Lezing: Galaten 5:22-25

Pianospel

Overdenking: Fris

Lied: Opwekking 334: Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Overdenking: Fruitig

Lied: LvdK Gezang 473: 1, 2, 9 en 10 – Neem mijn leven, laat het Heer

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Opwekking 710: Gebed om zegen

Zegen

Filmpje over de verbouwing van de kerk

Pianospel

 

 

Collecte

De collecte is voor KIA Missionair - en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

De bloemen vanuit de kerk zijn met een hartelijke groet gebracht naar de fam. J.C. Bansema-Ronda, Nesweg 4a

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Tuin-, wandel- en fietsontmoetingen

Beste gemeenteleden,

Tijdens een wandeling of fietstocht kun je goede gesprekken hebben! Of met een kopje thee in de tuin. Hoewel een huisbezoek nu in veel gevallen nog niet aan te raden is, zijn er nu de lente weer is gekomen allerlei mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. Mocht u of jij het fijn vinden om bij goed weer eens samen te wandelen of fietsen, of een ‘tuinbezoek’ te ontvangen, laat het dan weten!

Ds. Jake Schimmel, 0596-858923 (tel.) / 06-41745065 (whatsapp), (mail).

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 4 (van 27 juni t/m 22 augustus 2021) kan tot 14 juni uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

13 mei

56

30

16 mei

68

57

24 mei

58

28

30 mei

   

 


                                                Nait Meer Allineg

Organist Kees Steketee en Loppersum’s Harmonie slaan de handen ineen!

                                       11 juni 2021   20.00 uur

Wij willen met dit concert geld ophalen voor de Liedjesfabriek.

Kijk op www.Liedjesfabriek.nl voor meer informatie over dit fantastische goede doel.

Het concert is gratis via een livestream op YouTube.

Zoek op YouTube naar Vredekerk Loppersum-Nait Meer Allineg

Voor een gift: www.geef.nl/nl/actie/orgelconcert-nait-meer-allineg/donateurs