Jaargang 13 : 652

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Bezoek van de kerkdienst

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen.

tel. 0596592023 mail: 
Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

 

Voorganger: ds. A. Linde

Organist; dhr. J. Cijsouw

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Openingswoorden:

Psalm 93: 2 en 3

V.: Uw Troon staat van de aanvang af gesteld

op vaste pijlers in het oergeweld.

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,

het water stijgt, het water stijgt steeds meer.

 

V.: Geweldiger dan water en dan wind

is in de hoogte God die overwint.

Geweldig is de Here die zijn voet

Plant op de nek van deze watervloed

Luisteren naar Psalm 93: 1 en 4

Stilte

Genade- en vredegroet

Inleiding

Gebed voor de nood van de wereld

Glorialied: luisteren naar Christe lux mundi (lied 921):

Verhaal voor de kinderen

Kinderlied: Jona, ga naar Ninevé:

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing: Nahum 1

Luisteren naar: Dona nobis pacem (multitrack by Julie Gaulke):

Schriftlezing: Romeinen 12: 17 – 21

Luisteren naar: Lied 755 (Toch overwint eens de genade):

Preek over Nahum 1.

Luisteren naar: Lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand

Gebed – Stil Gebed – Onze Vader

Slotlied: Luisteren naar Lied 871 (Jezus zal heersen waar de zon…..)

Zegen

Na de zegen: ‘Hoe is het met…..’

Luisteren naar: Lied: Hallelujah - Pentatonix

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

De bloemschikking van 2de Pinksterdag is naar een gemeentelid gebracht als teken van meeleven.

De bloemen vanuit de kerk zijn met een hartelijke groet gebracht naar de fam. P. Pijper,

’t Loug 20. De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Tuin-, wandel- en fietsontmoetingen

Beste gemeenteleden,

Tijdens een wandeling of fietstocht kun je goede gesprekken hebben! Of met een kopje thee in de tuin. Hoewel een huisbezoek nu in veel gevallen nog niet aan te raden is, zijn er nu de lente weer is gekomen allerlei mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. Mocht u of jij het fijn vinden om bij goed weer eens samen te wandelen of fietsen, of een ‘tuinbezoek’ te ontvangen, laat het dan weten!

Ds. Jake Schimmel, 0596-858923 (tel.) / 06-41745065 (whatsapp), (mail).

 

 

6 juni Jong- en ouddienst
Op 6 juni is er weer een jong- en ouddienst! Een dienst voor iedereen, jong en oud.
Het thema is: Fris en Fruitig.
We gaan het hebben over de vruchten van de Geest, die God wil laten groeien in ons leven.e er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

2 mei

75

26

9 mei

52

38

13 mei

56

30

16 mei

68

57

24 mei

58

28