Jaargang 13 : 651

==============================================================================

Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

 

 Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

 

Orde van dienst

Thema: wij leven van de wind

Muziek door het combo:

10.000 redenen

Psalm 84 (Psalmen voor Nu)

Welkom en mededelingen

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied: Samen in de naam van Jezus (combo en samenzang)

Gebed

Lezing: Handelingen 2:1-11

Moment voor de kinderen

Lied: vlammetje hier, vlammetje daar (J. Schimmel en G. Knol)

Filmpje

Lied 675: 1 en 2: Geest van hierboven (orgel en samenzang)

Filmpje

Filmpje

Lied: Heer, U bent mijn leven (combo)

Filmpje

Filmpje

Lied 687: 1,2 en 3 (orgel en samenzang)

Dankgebed

Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader

Inzameling

Slotlied: Lied 416: 1 en 4 (orgel en samenzang)

Zegen

Muziek met het combo:

Als alles duister is

​Welkom Heilige Geest van God

 

Informatie over de Collectes bij de Pinksterclusterdienst

Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen

In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv een geïllustreerde bijbel.

Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

 

============================================================================

24 mei 2de Pinksterdag

============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

 

Orde van dienst

Voor de dienst  Nederland zingt; Feest der herkenning

Welkom
Psalm 67 : 2 en 3
Gebed
Lied :   Door de kracht  van Elly en Rikkert
Leefregel uit Galaten 5    en  Wist je?
Lied 680 : 1,4 en 5  Als gebed bij de opening van het woord.
Schriftlezing  Deuteronomium 16 : 16-17
Lied 704 : 1 en 3     
Overdenking:   De 3 feesten
Lied: Heer ik hoor van rijke zegen
Gedicht : Pinksteren
Collecte : voor de kerk en de diaconie
Slotlied:  Gebed om zegen Zegenbede
Na de dienst   Ga nu heen in vrede

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

De bloemen vanuit de kerk zijn met een hartelijke groet en felicitatie gebracht naar de fam. Ritzema-Kuilman, Alberdaweg 3 en naar de fam. v.d. Ploeg-Klinkhamer die beiden 21 mei hun 45 jarig huwelijks jubileum vierden.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bezoek van de kerkdienst

Beste gemeenteleden,

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen. Haar contactgegevens vindt u elke week op de nieuwsbrief. Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

Vriendelijke groet, de kerkenraad

 

Tuin-, wandel- en fietsontmoetingen

Beste gemeenteleden,

Tijdens een wandeling of fietstocht kun je goede gesprekken hebben! Of met een kopje thee in de tuin. Hoewel een huisbezoek nu in veel gevallen nog niet aan te raden is, zijn er nu de lente weer is gekomen allerlei mogelijkheden om elkaar toch te ontmoeten. Mocht u of jij het fijn vinden om bij goed weer eens samen te wandelen of fietsen, of een ‘tuinbezoek’ te ontvangen, laat het dan weten!

Ds. Jake Schimmel, 0596-858923 (tel.) / 06-41745065 (whatsapp), (mail).

 

6 juni Jong- en ouddienst
Op 6 juni is er weer een jong- en ouddienst! Een dienst voor iedereen, jong en oud.
Het thema is: Fris en Fruitig.
We gaan het hebben over de vruchten van de Geest, die God wil laten groeien in ons leven.e er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

2 mei

75

26

9 mei

52

38

13 mei

56

30

16 mei

68

57