Jaargang 13 : 650

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist:       Annejet Dijkman

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: Psalm 116: 1 en 8 – De Nieuwe Psalmberijming

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Familie

 

Lezing: Filippenzen 2:1-15

Deel 1 – Eensgezind

Lied: Ik wil jou van harte dienen

Deel 2 – Verliezer of winnaar

Lied: 939 – Op U alleen

Deel 3 – Aan de slag met wat God ons geeft

Orgelspel

Verlenging termijn ambtsdragers: Jannie Smid, Jan Pijper, Aike Maarsingh en Harry Berends

 

Over en Weer

Wie een hand geeft, ontvangt een hand.

Wie zijn hart opent, ontmoet ontvankelijkheid.

Wie interesse uitstraalt, die krijgt interesse.

Wie omziet naar de ander, die zal zelf gezien worden.

Waar mensen zorg hebben om elkaar, daar wordt de draagkracht sterker.

Wie over en weer leeft, die ontvangt meer.

 

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Hoe is het met…

Slotlied: Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde

Zegen

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. A. J. Busz -v.d. Berg, De Kamp 8.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Bezoek van de kerkdienst

Beste gemeenteleden,

Langzaamaan worden de coronamaatregelen wat versoepeld in Nederland. Ook voor de kerkdiensten wordt langzaam weer meer mogelijk. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u zich bij Jannie Smid aanmelden om de kerkdienst een keer bij te wonen. Haar contactgegevens vindt u elke week op de nieuwsbrief. Ook als u vergeten bent om zich aan te melden, kunt u gerust naar Elim komen om te kijken of er nog plaats is.

Er wordt nog steeds anderhalve meter afstand gehouden in Elim, en er wordt niet gezongen tijdens de kerkdiensten. Ook willen we u verzoeken om bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit kunt u deze weer afdoen.

Vriendelijke groet,

de kerkenraad

 

Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

18 apr.

75

25

25 apr.

50

22

2 mei

75

26

9 mei

52

38