Jaargang 13 : 648

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Orde van dienst

Voorganger: ds. Klaas G. Pieterman

Organist:       Gerda Wiersema

-Orgelspel voor de dienst (vanaf 9.45 uur)

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars,

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: Ps 66: 1.7

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar

-Schriftlezing Jesaja 45, 15- 19

-Lied: LB 943

-Schriftlezing Johannes 15, 9- 17

-Lied LB 320

-Overdenking

-Lied:LB 657

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Hoe is het met…

-Lied: 334

-Collecte: 1e Kerk    2e Diakonie

-Slotlied: LB 791

-Zegen

-Wilhelmus

 

Collecte

De collecte is voor de kerk- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

Mw. A.C. de groot, W. de Merodelaan 31.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Hemelvaartsdag

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Organist:       dhr. J. Cijsouw

10.00 uur vanuit Elim

 

Bevestiging en afscheid ambtsdragers
Op zondag 16 mei zou de bevestiging van nieuwe en het afscheid van aftredende ambtsdragers zijn. Dit jaar zijn er geen nieuwe ambtsdragers. Ook zullen er geen ambtsdragers aftreden.
Jannie Smid heeft toegezegd haar termijn als ouderling met een jaar te willen verlengen.
Jan Pijper heeft toegezegd zijn termijn als ouderling-kerkrentmeester met twee jaar te willen verlengen.
Aike Maarsingh heeft toegezegd zijn termijn als ouderling-kerkrentmeester met vier jaar te willen verlengen.
Wij zijn hen daar als gemeente dankbaar voor.

 

 Pinksteren 2021 vieren we weer samen!

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, Spijk-Losdorp en ’t Zandt-Godlinze. De dienst zenden we dit jaar uit vanuit de Vredekerk in Loppersum. Vanwege de coronapandemie is het jammer genoeg nog niet mogelijk om fysiek samen te komen, maar via beeld en geluid kunnen we de dienst meebeleven. Want het Pinksterfeest is het feest van de Geest en Gods Geest is er voor iedereen, waar we ook zijn en hoe we ons ook voelen. Gods Geest zet ons in vuur en vlam.

Het thema van de dienst: “Wij leven van de wind”

Voorgangers zijn Ds. G. Knol en Ds. J. Schimmel.

Enkele leden van de kerk van Bierum-Holwierde-Krewerd zullen liederen voor ons zingen en zij worden begeleid door de organist Ab Gramsbergen.

Het clustercombo zal ook een aantal liederen zingen en spelen.

De dienst vanuit de Vredekerk begint om 10.00 uur en vanaf 9.50 uur kunt u thuis meeluisteren via

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCAhk1sfuZFhmpkrPjoH86VQ (beeld en geluid)

en kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/12303 (Alleen geluid)

Alleen de mensen die meewerken aan deze dienst zullen aanwezig zijn in de kerk.

Wij nodigen iedereen van harte uit deze dienst met ons mee te vieren.

e er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

11 apr.

72

33

18 apr.

75

25

25 apr.

50

22

2 mei

75

26