Jaargang 13 : 647

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          Annejet Dijkman

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: Wees stil voor het aangezicht van God

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Lef!

Lezing: Filippenzen 1:12-26

Deel 1 – Het meeste maken van je omstandigheden

Lied: Lied 1005 - Zoekend naar licht

Deel 2 – Vrij en moedig

Orgelspel

Deel 3 – Antireclame

Lied: Johnny Cash – Singer of songs

Deel 4 – Ongemakkelijk

Lied: Toekomst vol van hoop

Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 704: 1 en 3

Zegen

Lied 708: 1

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor KIA Jong Protestant- en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. K.M. Brondijk. De Kamp 7.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Paaskaars

De “oude” Paaskaars is dit jaar gebracht naar de fam. J. v.d. Linde, W. de Merodelaan 3.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

5 apr.

40

29

11 apr.

72

33

18 apr.

75

25

25 apr.

50

22