Jaargang 13 : 646

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.  (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Voorganger:     ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Zondag Jubilate

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst.

Lied van de intocht: psalm 66: 1

Bemoediging en groet:

Kyriegebed

Glorialied: Jubilate Deo

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderverhaal

Lezen 1 Korinthe 15 : 1 – 11 ( Naardense bijbel)

Zingen: Lied 650 : 1 , 2 , 3 , 4

Uitleg en verkondiging

Gebeden, na een moment van stilte afgesloten met Gezongen Onze Vader.

Hoe is het met……

Waarna we luisteren naar Opwekking 807 “God van Licht”

Aandacht voor de collecte  

Slotlied: lied 657: 1

Wegzending en zegen ,

Orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor KIA-Binnenlands diaconaat- en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. J. Bouma, Westersingel 12.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 apr.

73

44

5 apr.

40

29

11 apr.

72

33

18 apr.

75

25