Jaargang 13 : 645

==============================================================================

De uitzending wordt gestart om 9.45 uur, met orgelmuziek, en om 10.00 uur begint de dienst.

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Het is mogelijk voor een kleine groep mensen om de kerkdienst bij te wonen. Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.   (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          Annejet Dijkman

 

 Orde van dienst

Orgelspel

Welkom

De Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: Spreek, o Heer

Inleiding en aandacht voor de kinderen: Paulus steekt de mensen in Filippi een hart onder de riem

Prentenbijbel: Paulus -

Lezing: Filippenzen 1:1-11

Deel 1 – Aan alle heiligen

Lied: Psalm 139, The Psalm Project

Deel 2 – Ik dank God voor jullie

Lied: Heer, wat een voorrecht

Deel 3 – Loslaten en vertrouwen

Lied: Nick en Simon – Kijk omhoog

Deel 4: Groeien in liefde

Orgelspel: Maak ons Uw liefde, God (lied 974)

Dankgebed

Baba Yetu (Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Hoe is het met…

Slotlied: Lied 416 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:     NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. H. de Groot-Rowaan, Parklaan 6.

De bloemen worden bezorgd door “Bie de Jongens”, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Bericht van de kerkenraad.

De dienst van Hemelvaartsdag voor dit jaar.

Er was voor de dienst op Hemelvaartsdag nog geen predikant gevonden.

ds. Schimmel heeft aangeboden om deze dienst over te nemen maar dan vervalt voor hem de dienst op 2e Pinksterdag.

Als kerkenraad zouden we graag willen dat de dienst van 2e Pinksterdag wordt ingevuld door enkele gemeenteleden.

Mocht u mee willen doen om deze dienst mee voor te bereiden kunt u zich opgeven bij Piet Wiersema (06- 23172172)

 

 

Kopij KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 3 (van 2 mei. t/m 20 juni 2021) kan tot 19 apr. uiterlijk 12 uur bij

Aafke Dijkman, Zwarteweg 8 of

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 mrt.

69

35

28 mrt.

75

68

1 apr.

43

39

2 apr.

41

41

3 apr.

33

38

4 apr.

73

44

5 apr.

40

29

11 apr.

72

33


Voor clubleden en MAFFers

Vrijdag 23 april om 19.30 uur is er een online Bingo met Club !!

Er zijn natuurlijk prijsjes !   Het zou leuk zijn als jullie erbij zijn.

Mee doen…..stuur een appje naar Grianne Flikkema   06 22238750

Zit je in groep 5 en heb je helaas nog geen clubavond gehad, maar zou je dit wel graag willen. Dan mag ook jij je aanmelden voor de bingo.