Jaargang 13 : 640

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 

Voorganger:     da. G.M. v.d. Berg-de Haan

Organist:          dhr. J. Cijsouw

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

5e zondag

‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’   Mattheüs 25:35

Tekst

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom – door de dienstdoende ambtsdrager

Aansteken van de Paaskaars en uitnodiging om dat thuis ook te doen

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Ps. 116 : 1, 6 en 8

Gebed

Aandacht voor het Paasproject van de kinderen – poster: luikje openen

filmpje

Kinderlied bij het project

Schriftlezing: Johannes 15 : 9-17

Luisteren naar: Lied 556 : 1, 3 en 5

Overdenking

Meditatief orgelspel

Luisteren naar: Abba, Vader, U alleen

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Filmpje: ‘Hoe is het met…?

Luisteren naar: Lied 675 Geest van hierboven

Zegen

 

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

Aten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is vo

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst.

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied “Achter U aan” gezongen die aansluiten bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

21 febr.

74

45

28 febr.

57

29

07 mrt.

103

107

14 mrt.

72

35