Jaargang 13 : 639

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.

Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel  

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

4e zondag

‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’ Mattheüs 25-36

De glazen zijn bekleed, en de bloesems en takjes vormen een luchtig geweven kleed.e

Tekst

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

 

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied 885 - Groot is Uw trouw, o Heer

Kinderproject Veertigdagentijd

Projectlied Bijbel Basics – Pasen

Gebed

Eerste Schriftlezing: Exodus 33:18-23

Lied: Lied 836: 1, 2 en 5 - O Heer, die onze Vader zijt

Tweede Schriftlezing: Marcus 8:27-31; Marcus 9:2-10

Orgelspel

Overdenking

Luisterlied: Maak groot, de Here, onze God

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…

Lied (uitgekozen door geïnterviewde):

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor KIA -Binnenlands Diaconaat- en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie: NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen 

Deze zondag gaan de bloemen van uit de kerk met een hartelijke groet naar de fam. J.C. Bansema, Nesweg 4c.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst.

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied “Achter U aan” gezongen die aansluit bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Geboorte

We feliciteren Jan Hermen, Orianne, Aline en Jan Lieuwe Wieringa, Jonker 18 met de geboorte van hun dochter/zusje Lianne Linda Margerietha op 5 maart jl.

 

 

Waar mensen werken……

 Inmiddels is bij de meeste van onze gemeenteleden Kerknijs weer op de mat gevallen.

Helaas is er iets fout gegaan bij het vermelden van de namen van 80 jaar en oudere.

Van 3 gemeenteleden die 80 jaar worden in de komende periode is de naam niet vermeld, waarvoor excuus.

Omdat een kaartje met je verjaardag, zeker in deze tijd toch fijn is, vermelden we hun namen en gegevens op deze Nieuwsbrief.

19-03    Mw. G. West - Kolk                     

11-04    Mw. R. Smit - Dijkhuis                   

13-04    Mw. A.M.E. Reijerse - Liebeton             

We wensen ook deze dames een fijne verjaardag en een goed en gezond nieuw levensjaar toe.

 

 

Beste mensen,

Bedankt voor uw hartverwarmende blijken van belangstelling en medeleven na het overlijden van mijn lieve zorgzame man en onze geweldige vader en opa, Piet Dijkhuis.

Uw medeleven heeft ons goed gedaan.

Grietje Dijkhuis-Kremer, kinderen en kleinkinderen.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

14 febr.

43

29

21 febr.

74

45

28 febr.

57

29

07 mrt.

103

107

 

 

 

 

De diaconie

organiseert een

PAASBROOD-ACTIE

t.b.v.

St. Open Hof te Groningen

Dit is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Groningen

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter     (normale winkelprijs samen € 7,50).

 

Dus € 2,50 extra voor dit

goede doel!

 

Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt!

Wilt u dit goede doel steunen?

Bestel dan uw paasbrood voor woensdag 24 maart bij Jannie: of bij Marleen Kooistra tel.06-18737725

De broden zullen in de week voor Pasen worden bezorgd.

Betaling graag contant (in enveloppe) bij bezorging.

Wilt u het liever overmaken, geef dit dan door bij de bestelling.

Dit is een gezamenlijke actie van de Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd