Jaargang 13 : 638

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel  

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

 Jong- en ouddienst

Komende zondag is er een jong- en ouddienst! Een dienst voor iedereen. Het wordt een hele andere dienst dan ‘gewone’ diensten. Ik heb verschillende mensen uit de gemeente geïnterviewd: jong en oud en alles daar tussenin, over vragen als: waarom geloof jij in God? Wat vind je een mooi Bijbelverhaal? En waarom heb je elkaar nodig, als jong en oud in de kerk?

Omdat het nog een verrassing is hoe de dienst er precies uit gaat zien, wordt er dit keer geen orde van dienst opgenomen in de nieuwsbrief.

Het wordt een dienst door jong en oud, voor jong en oud!

Ds. Jake Schimmel

 

 

Collecte

De collecte is voor het eigen jeugdwerk en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Onderdak geven en zorgen voor een veilig huis. Kleine, nederige bloemetjes mogen schuilen onder een groot blad. Geborgenheid geven.

‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ Mattheüs 25-35

Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats, omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats, omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor die ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas, als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander jou toestaat je echt te leren kennen. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt, dan gaat de rest vanzelf.Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets va

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en felicitatie gebracht worden naar de fam. H.G. Scholtens, Grote Dijkstraat 3 i.v.m. hun 45 jarig huwelijks jubileum van jl. vrijdag 5 mrt.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst,

Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied “Achter U aan” gezongen die aansluit bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Biddag 10 maart gezamenlijk vanuit Bierum

Op woensdag 10 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De voorganger die in Spijk voor zou gaan, ds. Bijl, heeft afgezegd. Daarom hebben wij besloten om voor deze dienst aan te sluiten bij de kerkdienst in Bierum. Deze is te volgen via www.kerkomroep.nl, om 19.30 uur.

Kerkomroep.nl is een vergelijkbaar systeem als kerkdienstgemist.nl, waar wij zelf de diensten op uitzenden. Je gaat naar de website, zoekt naar de plaats (Bierum), en kunt de dienst volgen met beeld en geluid.

 

 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

7 febr.

83

40

14 febr.

43

29

21 febr.

74

45

28 febr.

57

29

 

 

De diaconie

organiseert een

PAASBROOD-ACTIE

t.b.v.

St. Open Hof te Groningen

Dit is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Groningen

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter     (normale winkelprijs samen € 7,50).

 

Dus € 2,50 extra voor dit

goede doel!

 

Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt!

Wilt u dit goede doel steunen?

Bestel dan uw paasbrood voor woensdag 24 maart bij Jannie: of bij Marleen Kooistra tel.06-18737725

De broden zullen in de week voor Pasen worden bezorgd.

Betaling graag contant (in enveloppe) bij bezorging.

Wilt u het liever overmaken, geef dit dan door bij de bestelling.

Dit is een gezamenlijke actie van de Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd