Jaargang 12 : 637

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     dhr. J.W. Bassie  

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Collecte

De collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Liturgische bloemschikking 40 dagentijd/Pasen

Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’   Mattheüs 25:35

De glazen van deze week zijn gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde.

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereldater. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

 

 

Bloemen   

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en als teken van bemoediging gebracht worden naarde fam. J. Dijkstra, Westendorpweg 35.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Orde van dienst

 Orgelspel

Votum en zegengroet

Zingen: Gezang 305 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet…

Lezing van het gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 119: 3, 66

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kindernevendienst Kinderlied en Paasproject

Schriftlezing:   2 Koningen 18: 1-8

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Gezang 177 ‘Leer mij uw lijden recht betrachten’

In Memoriam     Pieter Dijkhuis    1925  -  2021

Dankgebed en voorbeden

Aandacht voor de collecte

Hoe is het met…    Lied 413 - Grote God, wij loven U.

Slotlied: Gezang 178 ‘Jezus om uw lijden groot’

Zegen

 

 

Bericht van de kinderkerk/kindernevendienst,
Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk achtergelaten in de
wereld en in hun leven. De leerlingen mogen in zijn voetstappen treden en daarbij zal Hij hen nooit alleen laten.  Ook wij mogen in zijn voetstappen treden en zal Hij ons niet loslaten!

Tijdens de onlinediensten wordt er een filmpje getoond en het projectlied "Achter U aan" gezongen die aansluit bij het verhaal. Voor thuis hebben de kinderen een veertigdagenposter met luikjes en een bijbehorend boekje met opdrachten gekregen. Iedere zondag mag je een luikje openen, waardoor je steeds meer de liefde van Jezus op het spoor komt. De bijbelverhalen komen uit het Johannes-evangelie. Zo gaan we met de kinderen dit jaar ( helaas voorlopig nog even op deze manier ) onderweg naar Pasen. We hopen dat we toch op korte termijn weer een kinderkerk kunnen organiseren, want we gaan de kinderen wel erg missen!

Leiding kindernevendienst/kinderkerk

 

 

Middaggebed
Op dit moment lijkt er nog geen einde in zicht voor de Lockdown. Wat ik daarom eens zou willen proberen, is om het middaggebed via YouTube te houden! Een korte, eenvoudige bijeenkomst, met een gebed, een gedeelte uit de Bijbel, en ook de mogelijkheid om via de reacties gebedspunten aan te dragen. Het is live te volgen, alleen voor mensen die een link hebben gekregen (dus anderen kunnen niet meekijken), en na de bijeenkomst verwijder ik het filmpje.

Ik ga dat doen op donderdag 4 maart, om 13.30 uur. Als je mee wilt doen, laat het dan aan mij weten ( ). Dan stuur ik je een link om mee te doen.
Ook als je normaal niet meedoet met het middaggebed ben je van harte welkom!
Ds. Jake Schimmel

 

 

Zaterdag 6 maart wordt de Spiekster speurtocht georganiseerd.

U/jij kunt zich nog opgeven op emailadres :  tot volgende week donderdag 4 maart.

Vrijdag 6 maart wordt de speurtocht dan via de mail naar u /jou toegezonden.

 


 Collecte doosjes                  

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collectedoelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collectedoosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

 

 


Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

31 jan.

84

21

7 febr.

83

40

14 febr.

43

29

21 febr.

74

45

 

De diaconie

organiseert een

PAASBROOD-ACTIE

t.b.v.

St. Open Hof te Groningen

Dit is een opvangcentrum voor dak- en thuislozen in Groningen

De stad heeft twee gezichten. De stad biedt werkgelegenheid, is winkel- en uitgaansgebied. Maar de stad kent ook mensen die ’s morgens niet weten waar ze ’s avonds zullen slapen. Mensen met hun eigen vragen en problemen. Voor hen wil de Open Hof een veilige plek zijn.

 

 Voor € 10,00 krijgt u een heerlijk Paasbrood van Bakkerij Olinga met een kuipje boerenroomboter

(normale winkelprijs samen € 7,50).  Dus € 2,50 extra voor dit goede doel!

 

Bovendien verrassen wij één van de deelnemers met een heerlijk paasontbijt!

 

Wilt u dit goede doel steunen?

Bestel dan uw paasbrood voor woensdag 24 maart bij Jannie: of bij Marleen Kooistra tel.06-18737725

De broden zullen in de week voor Pasen worden bezorgd.

Betaling graag contant (in enveloppe) bij bezorging.

Wilt u het liever overmaken, geef dit dan door bij de bestelling.

Dit is een gezamenlijke actie van de Prot. Gem. Spijk-Losdorp, Geref. Kerk ’t Zandt-Godlinze & Prot. Gem. Bierum-Holwierde-Krewerd