Jaargang 12 : 634

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel      

Organist:          Annejet Dijkman

 

Collecte

De collecte is KIA- Werelddiaconaat-doel "Bangladesh" de tweede collecte voor de kerk

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

De dienst van 14 febr. begint om 11.00uur

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 1005 – Zoekend naar Licht

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Ik was hongerig

Schriftlezing: Mattheüs 25: 31-46

Orgelspel

Verkondiging

Lied: Weinig is veel

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Kort verhaaltje: Ik liep eens een winkel binnen

Slotlied: Gebed om de ander

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar dhr. J. v.d. Ploeg (Hans), Westersingel 15 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM. 

Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

10 jan.

77

27

17 jan.

74

46

24 jan.

85

42

31 jan.

84

21