Jaargang 12 : 633

==============================================================================

Aanvang 10.00 uur

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen

Op dit moment is het advies van de PKN om de kerkdienst te houden met een zo klein mogelijk aantal mensen die daadwerkelijk aanwezig zijn, liefst alleen de mensen die een taak hebben in de dienst. Zang en het gebruik van blaasinstrumenten worden sterk afgeraden.

Als u toch behoefte heeft om de dienst bij te wonen, dan zou het fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt. Aanmelden kan bij Jannie Smid, via de mail: , of via de telefoon: 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats. Er liggen mondkapjes bij de ingang als u die zelf niet bij zich heeft.

 

 Voorganger:     ds. G.A. Segger        

Organist:          dhr. J.W.F. Veldman

 

Collecte

De collecte is KIA- Jongeren Pastoraat-, de tweede collecte voor de diaconie

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Orde van dienst  

Orgelspel voor de dienst

-Welkom en mededelingen door de dienstdoende ambtsdrager.

-Aansteken van de Paaskaars, en mensen uitnodigen om, als ze dat willen, zelf thuis ook een kaars

aan te steken.

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Lied: NLB 97: 1 en 6 “Groot koning is de Heer”

-Gebed

-Aandacht voor de kinderen

-Kinderlied: “Diep diep diep als de zee 🎵 Opwekking kids 68

-Schriftlezing (BGT) Johannes 3: 14-21 (zie achter)

-Lied: NLB 280: 1,2, 4, 5 en 7 “De vreugde voert ons naar dit huis”

-Overdenking n.a.v. Johannes 3: 16: “Zo groot was Gods liefde voor de mensen”

-meditatief orgelspel

-Lied: NLB 974 “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven” (Versie Petrus/Linda

Wagenmakers)

- In Memoriam,        Mw. Ida Baar   15 april 1958   -   24 januari 2021

-Dankgebed en voorbede, stil gebed, Onze Vader 

-Collecte

-Slotlied: -Lied: NLB 754 “Liefde Gods die elk beminnen”

-Zegen

-Orgelspel na de dienst, waarna de uitzending wordt beëindigd.

 

Johannes 3: 14-21 (BGT)

14Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. 15En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven. 16Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

17God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. 18Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden. Maar de mensen die niet in hem willen geloven, die zijn al veroordeeld. Zij zullen gestraft worden, omdat ze niet willen geloven in de enige Zoon van God.

19Zo zijn die mensen veroordeeld: de Zoon kwam naar de wereld als het ware licht voor alle mensen, maar de mensen kozen voor het donker. Dat zie je aan hun slechte daden.

20Iemand die slecht leeft, heeft een hekel aan het licht. Hij vlucht weg van het licht, want hij wil zijn slechte daden verborgen houden. 21Maar iemand die goed leeft en trouw is, zoekt het licht juist op. Dan wordt duidelijk dat hij dicht bij God leeft.

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar de fam. B. Baar, Kwelderweg 6.

De bloemen worden bezorgd door 3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.
Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

3 jan.

54

43

10 jan.

77

27

17 jan.

74

46

24 jan.

85

42