Jaargang 12 : 632

 

Aanvang 10.00 uur

 

 Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
-met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Viering Avondmaal 24 januari

Op zondag 24 januari vieren wij in de ochtenddienst het Avondmaal.

We denken terug aan de maaltijd die Jezus had met zijn leerlingen, de avond voor hij stierf.

Hij brak het brood, deelde het rond, en zei: "Neem, eet, dit is mijn lichaam".

Hij gaf de beker met wijn rond, met de woorden: "Drink allen hieruit.

Want dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden."

Iedereen is welkom om het avondmaal met ons te vieren

Als u vanuit huis met ons viert, willen we u vragen om zelf brood en wijn of druivensap klaar te zetten.

We eten het brood en drinken de wijn of het druivensap gezamenlijk op, thuis en in de kerk,

en vieren zo samen het avondmaal, als een geschenk van God.

Jezus zelf is onze gastheer. We vieren dat we, zoals we zijn, aan de tafel mogen komen, en mogen weten dat we geliefd en vergeven zijn.

 

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel               viering Heilig Avondmaal

Organist:          Annejet Dijkman

 

 

Collecte

De collecte is KIA- Missionair-, de tweede collecte voor de kerk

                        

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:      NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

 

In Memoriam

Martje Maria v.d. Linde-Poort

* 19 april 1959     † 12 januari 2021

 

Door de nacht van strijd en zorgen (versie: LvdK gezang 459)

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Marcel en Lydia Zimmer – Jezus is…

Schriftlezing: Lukas 3:21-22

Orgelspel

Verkondiging

Lied 839 – Ik danste die morgen (versie: Songs of Praise)

Aandacht voor de collecte

Nodiging en tafelgebed

Delen van brood en wijn

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Slotlied: Welk een vriend is onze Jezus

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk met een hartelijke groet gebracht worden naar

de fam. G. Dijkhuizen-Froma, Ubbenasingel 52

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

 Statistieken www.kerkdienstgemist.nl

datum

   rechtstreeks

      later bekeken

1 jan.

52

38

3 jan.

54

43

10 jan.

77

27

17 jan.

74

46