Komende donderdag, 14 januari, zou er het middaggebed zijn. Nu de lockdown nog niet is afgezwakt, en ook meer mensen in onze eigen omgeving corona hebben of hebben gehad, lijkt het ons verstandig om dat deze keer over te slaan.
Mocht u zelf gebedspunten hebben voor de dienst van 24 januari, dan kunt u deze doorgeven aan ds. Jake Schimmel.