Aanvang 10.00 uur

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

 

Afgelopen zondag was de online kerkdienst niet voor iedereen goed te volgen. Dat was niet alleen bij onze kerk zo, maar bij meerdere kerken door het land. De dienst is gelukkig wel goed opgenomen, je kunt hem achteraf nakijken. Dat geldt altijd: als de verbinding op het moment van een kerkdienst
niet goed is, dan kun je proberen om hem later terug te kijken. Als het goed is, en er inderdaad geen problemen zijn met de opname, moet het dan geen problemen meer geven.

 

Voorganger:     ds. J.C. Schimmel

Organist:          mw. G. Wiersema-Bouma

 

Orde van dienst  

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Vraag aan de gemeente (reageren via de app: 06-41745065)

Intochtslied: Lied 84a - Wat hou ik van Uw huis

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Schriftlezing: Lukas 2:41-52

Orgelspel

Verkondiging

Lied: Opwekking 520: Wees mijn verlangen

In Memoriam    Sebe Klevering     23 nov. 1932  -  3 jan. 2021

Tel uw zegeningen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Ik wandel in het licht met Jezus

Zegen

Na de dienst: orgelspel

 

Collecte

De collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de diaconie

                         

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naar

mw. S. Vegter, Kleine Dijkstraat 5.     Er zijn bloemen bezorgt als teken van bemoediging en als dank voor het jarenlang verzorgen van de kaarten van het verjaardagsfonds

bij mw. I. Baar in Scheemda.    Haar taak is overgenomen door Griet Smit, tel 592173.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

               

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

27 dec.

56

31

31 dec.

33

29

1 jan.

52

38

3 jan.

54

43