Jaargang 12 : 626  

                                           

Goedemorgen, welkom in deze dienst

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. J.Th. Fortuin, Delfzijl

Organist:                             dhr. J. Cijsouw

 

Liturgische bloemschikking

In de bijbel wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruik van de kleur wit (witte bloem). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kromme tak: wat krom geworden is zal recht worden.

 

Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen

Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.

Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;

Gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg.

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom, mededelingen

Aansteken Paaskaars

Om te beginnen, stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken twee adventskaarsen, gedichtje

Lied: Psalm 107: 1 en 18   -met organist-

Drempelgebed

Aandacht voor de kinderen/ kinderlied

Gebed om Ontferming

Lied; Psalm 116; 1

Zondag gebed

Profetenlezing: Jesaja 55: 6-12

Evangelielezing: Lucas 1: 26-38

Lied: Gezang 157a

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied; Gezang 433: 1 en 5

Gebeden

Slotlied: Gezang 442

Wegzending en zegen, daarna orgelspel

 

 

Collecte

De collecte is voor de kerk de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:        NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

 

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet gebracht worden naarMw. A. Hoving- v. Dijk, Vierhuizerweg 4.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

 

Van de diaconie:

De actie voor de voedselbank is goed verlopen.

Namens de voedselbank Eemsdelta heel hartelijk dank voor alle producten.

In totaal hebben we met elkaar 80.000 DE punten gespaard. Geweldig!

We gaan gewoon door met sparen!

 

 

Advent en Kerst bij de Kinderkerk: "Op weg naar het licht!"

Afgelopen zondag 29 november zijn we tijdens Kinderkerk gestart met Bijbelverhalen vanuit het kerstevangelie van Lucas. Zondag 13 december gaan we hiermee verder.  Iedere zondag wordt er een adventskaars aangestoken in de kerkdienst. Hierbij wordt een gedichtje voorgelezen door één van de kinderen. Ook maken we een kerstattentie voor de ouderen (80+). Wat het is blijft nog even een verrassing.

Op 20 december hebben we een speciale kersteditie van Kinderkerk! We luisteren dan samen naar een Kerstverhaal, gaan gezellig knutselen en spelen en misschien is er ook wel iets lekkers bij! Kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn hierbij van harte welkom! Zo gaan we samen... op weg naar het licht! We wensen iedereen veel lichtpuntjes toe in deze donkere dagen!

Groeten van de kinderen en de leiding van de kindernevendienst/kinderkerk 

 

 

De voorbereidingsgroep voor de kerstdienst van 1ste kerstdag zou iedereen die het leuk vindt, jong én oud, willen vragen om een mooie tekening of een creatieve voorstelling te maken (haken, breien, kleien of wat je ook maar bedenkt) over de geboorte van Jezus.

Naar het bijbel verhaal uit Lucas 2:1-21.

De creaties worden getoond tijdens de lezing van het kerstverhaal.

De kerstdienst is te zien op www.kerkdienstgemist.nl (Andreaskerk Spijk) op eerste kerstdag, live om 10.00 uur of daarna.

De creatieve uitvoering graag op foto aanleveren.

Inleveren kan tot uiterlijk 22-12-2020 bij ds. Jake Schimmel in de brievenbus of via

mail .

Wij hopen op deze manier er samen een mooie kerstdienst van te maken.

 

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

8 nov.

97

56

41

23

15 nov.

87

19

22 nov.

80

56

29 nov.

83

26