Jaargang 12 : 625  

 

Goedemorgen, welkom in deze dienst                                          

 

Aanvang 10.00 uur

 

Uitzending
De diensten worden opgenomen vanuit Elim in Spijk.
- met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar ‘Spijk')
-met alleen geluid via www.kerkomroep.nl (zoek naar 'Spijk Groningen')

Kerkdienst bijwonen
Wilt u zondag de dienst bijwonen? Dat kan! Het zou wel fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt via de mail, liefst voor vrijdagavond 20.00 uur. Aanmelden kan via de mail: , of via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.
Graag zien wij als u de dienst wilt bijwonen dat er bij binnenkomst in Elim een mondkapje wordt gedragen tot aan uw zitplaats.    (Er liggen mondkapjes bij de ingang.)

 

10.00 uur       

Voorganger:                        ds. J.C. Schimmel

Organist:                               Annejet Dijkman

 

Liturgische bloemschikking

In de Marcuslezing gaat het over de vijgenboom. ‘Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld’ De vijgentak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is. Niet alleen de toekomst maar ook nu.

Ik open mijn ziel

en vul de schaal van mijn leven

met verwachting.

Hul mij in kleuren

en geuren van groene hoop.

Ontsteek het eerste licht,

dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van de vijgenboom;

nieuw leven breekt door,

kome wat komt.

 

Orde van dienst

Voor de dienst: orgelspel

Welkom

Aansteken van de Paaskaars en de eerste adventskaars

Stil gebed, bemoediging en groet

Intochtslied: Psalm 27, The Psalm Project

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: Elly en Rikkert – Wees niet bang

Schriftlezing: Jesaja 8:23-9:6

Lied: 444 – Nu daagt het in het oosten

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Lied: 442 – Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Dankgebed en voorbede; stil gebed; onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: Lied 1005 – Zoekend naar licht

Zegen

Na de dienst: orgelspel

Collecte

De collecte is voor KIA -kinderen in de knel- de tweede collecte is voor de diaconie.

U kunt uw collectegeld (met vermelding van de datum of het doel) overmaken op:

Diaconie:   NL81 RABO 0136 1749 57 t.n.v. Diaconie PKN Spijk-Losdorp

Kerk:          NL35 RABO 03737 29 367 t.n.v, CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp

 

Collecte doosjes

De kerkenraad heeft nagedacht over het makkelijker maken van het geven aan de collecte. Niet iedereen is even bedreven met het overmaken van een gift n.a.v. een rekeningnummer in de dienst en de nieuwsbrief. Voor de mensen die hier moeite mee hebben willen we daarom nu twee collecte-doosjes aanbieden. In de doosjes kunt u geld stoppen voor de eerste en tweede collecte. 

De bedoeling is dat u de doosjes iedere 2 maand bij Elim kunt komen legen, en als dat u niet lukt komen we bij u langs. We verdelen dan de opbrengsten uit de doosjes gelijkmatig over de collecte doelen van die maand. Als er in de maand een speciaal doel is waar u extra aan wilt geven, kunt u in één van de doosjes een envelop stoppen met die speciale gift, waarop u het doel van die gift aangeeft.

Wilt u collecte doosjes? Meld u dan via  of   via de telefoon (Jannie Smid): 0596-592023.

Bloemen

Deze zondag zullen de bloemen vanuit de kerk, met een hartelijke groet en als teken van bemoediging gebracht worden naar de fam. A.M. Reijerse, Spijkster Oudedijk 5. Bij dhr. Reijerse is na onderzoeken in het ziekenhuis acute leukemie geconstateerd. We wensen de familie veel kracht en Gods nabijheid.

De bloemen worden bezorgd door3Borg, met inachtneming van de veiligheidsadviezen van het RIVM.

 

Statistieken  www.kerkdienstgemist.nl

datum

rechtstreeks

later bekeken

4 nov.

31

10

8 nov.

97

56

41

23

15 nov.

87

19

22 nov.

80

56

 

 

Middaggebed - donderdag 3 december

Op donderdag 3 december is er weer een middaggebed, om 13.00 uur in Elim. Omdat we maar met een klein groepje zijn, is opgave niet nodig.

We komen bij elkaar om te luisteren naar een Bijbeltekst, stil te worden, te luisteren naar wat gedachten over de tekst en met elkaar na te denken waar we voor willen bidden, in en om onze gemeente.
Elke keer is het weer een waardevolle ontmoeting! Als u/jij het ook eens mee wilt maken, ben je van harte welkom.

De komende tijd is het middaggebed op de volgende data:

-Donderdag 3 december     -Donderdag 14 januari

-Donderdag 18 februari       -Donderdag 18 maart               

-Donderdag 15 april